>>INDEX<<


Welkom op het blog van deze bevlogen polemoloog op een missie..
Voel je niet geremd om te reageren op mijn blogs en visies. Andere inzichten en informatie en kennis zijn van harte welkom!! Ik ben immers…helaas, was niet de bedoeling…nog een one-man army!!
Ja, alles is opzettelijk kort en geregeld ook scherp en met emoties. Ik schreef vroeger ook lange verhandelingen, maar anderen kunnen dat nu veel beter…mijn respect!! En welke burgers, politici en collega’s die ik zo wil bereiken lezen die boekwerken nog met de huidige info-overload?!

Welcome to the blog of this passionate polemologist on a mission..
Do not feel restricted to react to my blogs and visions. Other insights and information and knowledge are very welcome!! After all, I am still…unfortunately, was not meant to be…but a one-man army!!
Yes, all is deliberately short and often sharp and with emotions. Although I used to write long discourses too in the past, others can do that much better now….my respects!! And which citizens, politicians and colleagues I want to reach this way still read those volumes with today’s info-overload?!

(Afbeelding/Picture : Strategic Vision European Union – EU 2045)


SCROLL NAAR BENEDEN VOOR BLOG PAGINA’S en ARTIKELEN 👇

SCROLL DOWN FOR BLOG PAGES and ARTICLES👇