INFO Ronald JH Elzenga

Drs/MSc Ronald JH Elzenga
|- Bevlogen polemoloog op een missie.. -|- ⚔️&🕊 -|- Brede blik en 🚁-view -|- EUropean🇪🇺 of Dutch nationality🇳🇱 -|- Not ‘Fuck the EU’ but ‘Fuck the nationalists’ who want to make the EU brain death and divide Europe again!!🤬 So towards an EUrope from Lisbon to Vladivostok in 2045!! #WeAreEUrope🇪🇺 #StrongerTogether👊🏻 -|- Door omstandigheden officieel werkloos/vrijgesteld, maar blijf zoeken naar..en ‘werk’ elke dag voor mijn missie..het bevorderen van het bewustzijn dat vrede en veiligheid, democratie, recht en vrijheid (grondrechten) maar ook welvaart en welzijn in Nederland, Europa en de wereld niet vanzelfsprekend zijn noch gratis en voor niks!! -|- 12-06-1968 te Wormer -|- HSP&HB -|- Licht dyslectisch -|-🚶🏻‍♂️ -|- ⚤ -|- Sceptische atheïst -|- Liever op de achtergrond dan voorgrond -|- Iets oplossen en oplossingen veel belangrijker dan ik, pik de mijne dus gerust!! -|- Fel anti (neo)nationalisme dus fel anti PVV, FvD, JA21 en soortgenoten in andere partijen -|- Anti corona wappies en zelf dus gevaccineerd 💉💉 -|- Sociaal democraat maar geen fan van verdwaalde PvdA -|- Voorstander BasisBijdrage en KISS-principe -|- Pleitbezorger voor toekomstige (niet nationalistische!!) “De Nederlanden” -|- En.. I ❤️ Den Helder -|


Polemology2

Als in de basis ook politicoloog&bestuurskundige en zeer breed geïnteresseerd, veelweter doch geen betweter, zeer maatschappelijk betrokken en gezien ook de nauwe onderlinge verbanden met de thema’s binnen mijn vakgebied der polemologie, dus ook creatief en optimistisch oplossinggericht daarmee bezig in mijn Politiek ABC 😊


>> Mijn mailadres: ronaldjhe68@kpnmail.nl
>> Mijn account: LinkedIn
>> Mijn account: Mastodon
>> Mijn account: Twitter


Uit mijn oude doos..tijdens en naast de studie

>> Een Verdedigbaar Alternatief – Eigen analyse en uitgewerkt voorstel voor een alternatief Europees veiligheidsstelsel op basis van Non-Provocatieve Defensie binnen de nieuwe globale structuur voor onrustige periode na einde Koude Oorlog. Was eerst bedoeld nog als alternatief voor tijdens de Koude Oorlog. Ondanks mijn groeiende ongeloof in het Rode Gevaar, de regimes daar immers veel banger voor ons dan omgekeerd nodig was en militair verzwakt op wat show-eenheden na..maar toch nog opgevoerd door Reagan en de NAVO..kwam de snelle implosie van het Oostblok ook voor mij toch wel als een verrassing. Dus mijn visie aangepast. Inclusief toekomstige dreigingsanalyse over de wereld rond Europa en een voorbeeld van een militaire uitwerking van de doctrine en daarbij de implicaties Nederlandse krijgsmacht – 1993 – 264 pag.
>> Oost-Europese veiligheidssituatie – structurele aanpak gewenst!! – Paper voor studie verwerkt vanuit “Een Verdedigbaar Alternatief” – 1992 – 34 pag.
>> De Val van Srebrenica – Toeval of opzet? – Eigen analyse vlak na de val van Srebrenica. Zowel politieke als militaire aspecten. Wat mij toen opviel, vragen opriep en mijn mogelijke antwoord. – 1996 – 63 pag.
>> Apache versus Tiger – Een analyse van het besluitvormingsproces rond de aanschaf van Nederlandse bewapende helikopters in 1995. Met focus op manipulatietechnieken bij selectieprocedure en besluitvorming in kabinet en het parlement. Mijn eindscriptie voor de opleiding Politicologie en Bestuurskunde – specialisatie Polemologie – aan de Vrije Universiteit – 1996 – 140 pag.