Categories
Defensiebeleid Nederland Eigen kernwaarden Nederland Politiek

Weet u nog…dat men…

07-10-2022 Forse stijging klachten over F-35 bij Volkel: ‘Zelfs bellen lukt niet meer’ Weet u nog…dat men…ook na meerdere ‘objectieve’ onderzoeken…toen bij de besluitvorming zeker wist dat de JSF…nu F-35…nauwelijks meer geluid zou produceren dan de voorganger F-16. Weer besodemieterd dus.

Voor mij geen verrassing. Want de ‘kluchtmachters’ (in mijn definitie het foute pro-Amerikaanse anti-EU deel van de Luchtmacht top) zouden hoe dan ook ‘hun’ toestel, de JSF…nu F-35, krijgen!! Net zoals ‘hun’ Apache in 1995 het moest worden. Waarvoor ze…ik toonde het toen in 1995 aan in mijn stageverslag en scriptie…alle mogelijke manipulatieve technieken toepasten en logen bij opstellen criteria, de selectie en besluitvormingsprocedures. In samenwerking met sympathiserende of goedgelovige civiele ambtenaren en politici.

Het ging in 1995 bijna mis, dus werd bij de JSF extra stappen gezet. Al vroegtijdig voor bijna een miljard deelnemen aan het JSF ontwikkelingsproces in Amerika en het nu geheim maken van bepaalde belangrijke stukken van het selectieproces (zogenaamd commercieel gevoelig nu).

Tja…en men zich dan maar afvragen waarom het vertrouwen van de burger in de overheid en politiek en ook Defensie nu tot onder het kritieke niveau* voor een gezonde democratie en overheid is weggezakt…🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

(*zelf dat wordt nu door de kabinet en deel politiek ontkend op basis van ‘objectieve’ bewijzen…)