Categories
1e en 2e Wereldoorlog Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie Tweede Wereldoorlog Visies Wereld

De EU komt beter en sterker uit deze voor haar levensbedreigende crisis!!!

(In English)

(Plus aanvulling eind januari 2023)

De EU komt beter en sterker uit deze voor haar levensbedreigende crisis!!! NO WAY…NO F#CKING WAY!!! dat het hersendood zal zijn zoals de VS, het VK en hun collaborateurs en sympathisanten hier in de NAVO en de EU willen!!! We gaan deze collaborateurs en nationalisten in de EU verslaan en onschadelijk maken!!!

Er komt eerst zo snel als mogelijk een einde aan deze akelige bewust door hen uitgelokte proxy oorlog in Oekraïne met…weer…desastreuze gevolgen voor land, regio en wereld…net als Afghanistan en Irak. Ook Oekraïne, Belarus en Rusland zullen tegen 2045 lid worden van deze EU!!! Als we in Europa herdenken en vieren dat de afschuwelijke en destructieve Tweede Wereldoorlog 100 jaar geleden hier in 1945 eindigde… #StrongerTogether #WeAreEUrope 🇪🇺

Waarvan deze nationalisten en collaborateurs buiten en binnen Europa-EU niets geleerd hebben. Noch van hun dus eveneens destructieve en rampzalige projecten in Afghanistan 2001-2021 en vooral Irak 2003. Wie had ooit gedacht dat de mensen hier erin zouden trappen…alweer!!!

En in 2045 zal de NAVO zoals we die nu kennen niet meer bestaan!! Ook al denkt men daar nu weer springlevend te zijn door het conflict in Oekraïne, nadat de Franse president Macron onlangs de NAVO hersendood noemde en het nu eerder lijkt dat de EU hersendood zal worden nadat ze een verkeerde afslag heeft genomen. Maar dit is slechts een schijnfase…net als de eerder beweerde ‘successen’ van de NAVO met haar missies in Kosovo en Afghanistan en Irak en Libië en Syrië…en nu dus Oekraïne.

De NAVO SG en organisatie heeft de verkeerde afslag genomen door samen te collaboreren met de VS en het VK en hun sympathisanten in hun egocentrische nationalistische project tegen Rusland…en tegen de EU(!!). En zal, in tegenstelling tot de EU, niet meer in staat zijn terug te komen daarop en zich daarvan te herstellen.

Dus krijgt de EU straks haar eigen EUropese Defensie Unie – EDU om collectief het grondgebied van haar lidstaten en hun strategisch belang elders in de wereld te beschermen en waar nodig te verdedigen.

Het zal een harde strijd worden richting 2045 met grote offers helaas. Maar wij als Europeanen zullen winnen…alweer…van dit weer foute nationalisme!!! De Europese Droom wordt vandaag niet gedood…nadat we deze pijnlijke lessen in onze geschiedenis geleerd hebben…
Evenmin als de Europese Unie – de EU!!!

EEN ONGEDEELD EUROPA!!!

#StrongerTogether
#WeAreEUrope🇪🇺


Aanvulling eind januari 2023 –

Of het een Europa ‘van Lissabon tot Vladivostok’ zal worden zoals ook in de visie van Poetin uit 2010 en dus tot zeer recent nog gesteund door o.a. Merkel en Macron, wordt vrees ik maar helemaal de vraag.

Want de huidige heftige ontwikkelingen door de dus mijns inziens bewust geprovoceerde akelige oorlog in Oekraïne met…weer…net als door de illegale invasies, forced regime changes en bezettingen van Afghanistan 2001 en Irak 2003..desastreuze gevolgen voor land, regio en wereld, zal niet…weer…zonder heftige effecten zijn op de geopolitiek-economische ontwikkelingen in de wereld en op de machtspolitiek dus. Zeker als snelle correctie van ook deze kwaadaardige nationalistische dwaling net als bij Afghanistan en Irak uitblijft, laat staan vervolging en bestraffing.

En naast nu Rusland…en dus ook de EU daarbij..ook andere concurrerende machtsblokken als China door de neonationalistische VS en VK en sympathisanten worden ‘aangepakt’ en steeds meer ‘contained’ of erger. We zien dan nu al gebeuren. Dan zou het Chinese regime wel eens…om voldoende welvaart en welzijn voor haar grote steeds veeleisendere bevolking te garanderen…en zo haar eigen machtspositie…tot hele andere veel radicalere stappen kunnen overgaan. Naast de al verwachtte invasie en annexatie van Taiwan.

Ook gevoed door een dan verder groeiend en door het regime gecultiveerd vilein Chinees nationalisme dat ook nog gevoed wordt door de Eeuw van de vernedering. En zich van daaruit naast tegen de ‘westerse’ VS en VK en bondgenoten dan ook steeds meer tegen buurlanden Japan en Rusland kan gaan keren. Met zeker voor Rusland mogelijk heftige gevolgen, ook geografisch gezien.

Een scenario waar ik al eerder voor waarschuwde, en ik niet alleen toen. Door de ontwikkelingen nu in Oekraïne in ons Europa acht ik dit scenario nu al dermate realistisch richting 2045, dat ik dit al reeds heb verwerkt in een momentopname van de door mij voorziene politiek-economische unies aka samenwerkingsverbanden in de wereld in dat jaar. Het lijkt mooi en vredig verdeeld zo, maar gevolg van ongekende heftige geopolitiek-ecomische ontwikkelingen in landen, regio’s en wereld richting maar ook nog in 2045. Met menig proxy en Koude Oorlog. En zo is het ook maar de vraag of de VS zelf als federale eenheidsstaat nog zal bestaan dan of uiteengevallen is in 2 of meerdere delen…net als dit bij het Verenigd Koninkrijk denk ik al niet meer te voorkomen is inmiddels…Nodig in deze tijd van massavorming en felle propaganda…Disclaimer.