Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie Wereld

Ik ben dus niet de enige die het al langer zag…

(In English)

Ik ben dus niet de enige die het al langer zag en ziet en duidde en voor waarschuwde, ook voor en vooral richting de EU. Ook scherpzinnige, zeer goed ingevoerde en bekwame Britse en Duitse journalisten als toen Guardian Ian Traynor (RIP) en toen Die Zeit Mária Huber, zagen al de grote en doorslaggevende Amerikaanse beïnvloedings- en sturing-campagnes in 2004 bij de Oranjerevolutie in Oekraine en later Euromaidan (met oa “Fuck the EU” Nuland, nu weer actief deelnemend) en de heftige ontwikkelingen daar in 2014. Welke het sluimerende conflict met Rusland drastisch verslechterde door de Russische illegale inname en annexatie van de Krim en de (mislukte) soortgelijke operatie in Oost-Oekraine.

En de uitgebreide maar vaak indirect gefinancierde Amerikaanse beinvloedingsstrategie daarvoor ingezet. Vooral via internationale hulp-departementen en instituten, denktanks en lokale (vooral studenten)organisaties die daarvoor werden/worden ingezet. Later nog eens duidelijk door Huber, inmiddels professor en expert ter zake, uitgebreider geduid. Onder het mom zo vooral democratie en vrijheid te willen brengen maar in feiten Rusland verder te containen en te verzwakken en zo de Amerikaanse invloedssfeer in Europa uit te breiden (ook als deel Bushdoctrine toen!). En wat mij als voorvechter voor een sterk en autonome EU vooral hier aangaat..“het doel van de VS is de NAVO uit te breiden en de EU op deze manier te verzwakken.”.

Ook bij de Oranje Revolutie trouwens de opvallende rol van de Oekraïense inlichtingen- en veiligheidsdiensten al. Waarschijnlijk opnieuw, zoals ik al vermoedde, bepalend bij de staatsgreep en regimeverandering in 2014.


UPDATE –
En nog een duidelijke uiteenzetting na Russische militaire reactie op staatsgreep in Oekraïne in 2014..

De logica achter Poetins interventie
Tot hier en niet verder

De Verenigde Staten en Europa lijken overvallen door de harde botsing met Rusland over Oekraïne. Vreemd, want de Navo koerst al zes jaar openlijk op zo’n confrontatie af.

Rutger van der Hoeven
De Groene Amsterdammer 10 september 2014 – verschenen in nr. 37

https://www.groene.nl/artikel/tot-hier-en-niet-verder–2Comments&remarks very welcome!! Op-en aanmerkingen zeer welkom!! (moderator checked)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.