Categories
Conflicten Conflicten Europa Defensiebeleid Nederland

Waarom is 2% BBP defensiebudget nodig?!


(version in English Why is 2% GDP defense budget needed?)

Laatste update : 28-01-2022Waarom is 2% BBP defensiebudget nodig in Nederland en EUropa? En niet minder, maar ook niet meer!!

Om meer oorlog(en) te kunnen voeren?! Nee, het doel is dat je die juist voorkomt en/of afschrikt. Om de dreiging van Rusland te weerstaan?! Nee, want die dreiging is lang niet zo groot als men ons probeert te doen geloven. De Russen zijn banger voor ons. Maar die dreiging zo opkloppen dient andere politieke doelen. Waaronder het bestaansrecht van de huidige NAVO opzet veiligstellen als ook de Amerikaanse dominantie over het veiligheidsbeleid van economisch concurrent EU. Onacceptabel! En dit kunnen we in ieders belang anders oplossen!

Undivided Europe - Logo

Om de wapenindustrie te spekken?! Nee, die verdienen al genoeg aan de huidige conflicten en nieuwe koude oorlogen (o.a met China)! En zullen zeker niet blij worden van de zeer restrictieve wapen exportregels die ik ook voorstel om onze eigen nu zwaar beschadigde geloofwaardigheid weer te herstellen. Zoals het alleen leveren aan andere democratische rechtstaten!

DuFQbzNXcAEFyBh.jpg

Waarom dan wel?! Wel om genoeg militaire middelen te hebben om op vele locaties in de wereld de pogingen van andere landen, zoals China, om met militaire middelen, of het zo aanbieden van veiligheidsgaranties, voor ons belangrijke strategische belangen te schaden of over te nemen, te voorkomen. Om dat af te kunnen schrikken door zelf aanwezig te zijn of die veiligheidsgaranties te bieden, alleen, of vaker, met bondgenoten samen.

DuFQ3L-XQAAE1P-.jpg

Kwantiteit dus!! Dat is ook meteen het zwakke punt van de huidige focus op state of the art en kwaliteit als antwoord op deze dreiging richting onze belangen. Er is te weinig focus op kwantiteit. Ja, waarschijnlijk is het Chinese fregat kwalitatief (nog) niet zo modern en goed als het onze.

DuFRve9WsAEDuD7.jpg

Maar als één van de vele Chinese fregatten ergens bij Afrika ligt om een lokale regering veiligheidsgaranties te geven in ruil voor Chinese invloed en afzet in dat land, waardoor die regering ons als veiligheids- en handelspartner inruilt voor China, en zo dus onze strategische belangen daar worden geschaad, is het wel waardeloos en schadelijk als wij te weinig fregatten hebben om dat te voorkomen of af te schrikken. Hoe modern en state of the art de paar fregatten die we wel hebben ook mogen zijn. Ze kunnen simpelweg niet tegelijk op meerdere plaatsen zijn. Kwantiteit is dus een kwaliteit op zichzelf.

unnamed

Iets wat op steeds meer plekken op aarde dreigt en zal gaan gebeuren. En niet alleen door China, maar ook onze sterke bondgenoten. Denk aan presidenten Bush, Obama en Trumps America First slogans en beleid. Als zij moeten kiezen tussen het beschermen van de veiligheid en welvaart van ons en die van de eigen Amerikaanse bevolking, is de keuze voor hen makkelijk. En terecht!! want hun primaire taak. Daarom is het ook zo naïef te denken, dat Amerika onze EUropese strategische belangen in Azië wel zal beschermen en wij ons dan meer op die veronderstelde dreiging van Rusland zullen richten. Ja, er zijn politici en experts ook in Nederland die dat zo zien en zo bepleiten.

DuFRLOuWoAA06Iy.jpg

Voldoende kwantiteit is dus ook erg belangrijk! En dus een kwaliteit op zichzelf. Maar ook daar voldoende van hebben kost, helaas!, veel geld. Juist daarom is dat 2% BBP defensiebudget mijns inziens zo nodig. Om naast kwaliteit ook voldoende kwantiteit in huis te halen wat betreft onze defensiecapaciteiten en wapensystemen. Zodat we daar kunnen zijn waar het nodig is. Alleen en samen met onze bondgenoten. Niet om oorlogen te voeren maar om die zo juist af te schrikken. Doch waar nodig ook militair te kunnen ingrijpen. Daarbij, wil je 1 fregat langdurig ergens inzetten, dan heb je er nog 3 nodig. Dat heet de 4slag. Er moet immers ook onderhoud gepleegd worden, opgeleid en opgewerkt worden, als ook verlof plaats vinden.

D2NKFSuWoAAb4r6

Naast, ook heel belangrijk, want zonder komt geen fregat ver, voldoende budget voor een goede CAO voor het echte kapitaal van elke krijgsmacht, haar personeel!! Met marktconforme salarissen en arbeidsvoorwaarden!! Want zij riskeren hun leven voor onze vrijheid en veiligheid!! Dat personeel zo weer voldoende te kunnen werven en vast te kunnen houden!! Wat nu een grote uitdaging is. Met een duidelijke en uitgewerkte visie over een langere termijn en met 2% BBP defensiebudget vanaf 2024 moet dat denk ik lukken!!

DuFRXX0WwAACkSP.jpg

Daarom dus het defensie-budget naar 2% BBP vanaf 2024!! Maar ook de verhoging van het budget Ontwikkelingssamenwerking en hulp naar 2% BBP in 2024 wat mij betreft!! Gezien het grote belang van de 5D aanpak!! Want onze vrede en veiligheid, democratie en vrijheid als ook onze welvaart en welzijn zijn niet vanzelfsprekend..noch gratis en voor niks!! En daardoor hebben wij er groot belang bij die van andere wereldburgers te helpen verbeteren en garanderen. Omdat het elkaar direct beïnvloed, positief maar ook negatief. Denk aan grote migratiestromen, vluchtelingen van oorlog en rampen en terrorisme dreiging uit verzet en radicalisering.

DuFdlVhWwAAkdqh.jpg

En dat alles om onze planeet een klein beetje vrediger en welvarender te maken. De welvaart daarbij ook wat eerlijker wordt verdeeld. De rijke landen wat minder rijk, de arme landen wat minder arm. Geleidelijk, stap voor stap, zonder heftige schokken, zonder geweld, zonder oorlogen. Dus ja, met een krijgsmacht om mee te helpen die conflicten en oorlogen af te schrikken en de overgang te helpen begeleiden. Maar waar nodig, helaas, ze ook te kunnen vechten. Niet iedereen is vredelievend immers.

Al zijn westerse politici die militaire avonturen beginnen zoals in 2001 in Afghanistan en 2003 in Irak natuurlijk ook een blijvende uitdaging!! Maar dat los je denk ik niet op door het defensiebudget te verlagen. Wel door een gemeenschappelijk EUropese defensieve non-provocatieve doctrine in te voeren en te handhaven en te zorgen dat de adoratie van sommige van onze politici voor onze soms wat druistige vriend en bondgenoot Amerika niet tot ongewenste verblinding of volgzaamheid leidt. Samen sterk(er)!! Maar wel ieder op zijn eigen manier en bewust van onze verschillen, ook wat betreft onze strategische belangen. We liggen immers niet op dezelfde plek op deze aardbol..

DuFduXvXQAAA4RY.jpg
Comments&remarks very welcome!! Op-en aanmerkingen zeer welkom!! (moderator checked)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.