Categories
Conflicten Defensiebeleid Nederland Oorlog

Realistische eerlijke werving!!

Ik denk een heel belangrijk punt dat me net in een gesprek duidelijk werd (gemaakt). Bij het promoten van nut en noodzaak van de krijgsmacht moeten we niet alleen flitsende beelden laten zien van gevechtsvliegtuigen, tanks en marineschepen.

Maar ook nadrukkelijk laten zien hoe verschrikkelijk oorlog is en het leed dat mensen elkaar daarbij aandoen. Niet met opgeschoonde beelden, maar me die welke de harde wrede realiteit van oorlog laten zien. Wat we primair met een krijgsmacht willen voorkomen en afschrikken en bij uitzondering willen vechten.

ED3Vh7mXUAATUqV

Dit is helaas ook hard nodig om zo oorlogszucht, die zo nu en dan ook opkomt bij onze eigen westerse democratische regeringen, weer de kop in te drukken. Als ook het schijn- of moeten ik zeggen waanbeeld, dat oorlog een soort computergame is, een ‘frische und fröhliche Krieg’.

ED3ViXdWkAAXZUu

Dus tijd voor een eerlijk beeld van de verschrikking van oorlog bij de promotie van en werving voor onze krijgsmacht. Want werken bij Defensie is geen gewone baan…of spannend avontuur..en zeker geen spelletje. Maar bloedige ernst…en een belangrijke verantwoordelijkheid!

ED3Vit6XsAQh1J-

Comments&remarks very welcome!! Op-en aanmerkingen zeer welkom!! (moderator checked)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.