Categories
1e en 2e Wereldoorlog Beleid Benelux Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Core values De Nederlanden Defence vision EU Defensiebeleid Belgie Defensiebeleid Luxemburg Defensiebeleid Nederland Defensievisie Benelux Defensievisie De Nederlanden Defensievisie EU Den Helder Eigen kernwaarden European Union EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Krijgsmacht Benelux Missie Nationalisme NATO Nederland Politiek Propaganda en desinformatie Radicalisering Srebrenica Supermacht China Tweede Wereldoorlog UN Verenigde Naties Visies War on Terror Wereld

Strategische Visie Krijgsmacht Der Nederlanden 2045

DIRECT NAAR INDEX>>

download Laatste update: 23-05-2023 15:30
– Marinierskazerne ‘Fort Doggershoek’ (voorlopig door mij gekozen naam) in Den Helder komt in huidige complex en directe omgeving AZC Doggershoek.
– Hoofstad verandert naar nu Utrecht als ook hoofdkwartier CDS naar Kromhoutkazerne aldaar, de Chinook vervanger op basis van Airbus X3 concept en het aantal tags uitgebreid.
– Allerlei zaken veranderd bij met name de zee- en landstrijdkrachten door veranderingen en nieuwe EDUSTAR standards bewapening en kalibers van munities, en hernieuwde indeling en uitrusting van de opzet van brigades en bataljons/regimenten..zie daarvoor General assumptions for strategic vision EDU forces 2045.
– Veranderingen aantal en opzet recce voertuigen.
– Veranderingen in benaming van de brigades, bataljons/regimenten en ook enkele andere locaties, binnen de Koninklijke Landstrijdkrachten Der Nederlanden (althans mijn voorstel en inschattingen..waarbij ik zoveel mogelijk rekening probeer te houden met de geschiedenis (ook eenheid), de tradities, de historische gevoeligheden en andere factoren die ik zie en over lees). Dit ook nog in het kader van de samenvoeging en gewenste aanpassingen van voorheen Nederlandse en een deel van de Belgische eenheden binnen de Landstrijdkrachten Der Nederlanden.
– Allerlei kleinere zaken veranderd of gecorrigeerd (kaliber 5.56>5.7mm, 2>1x CT40 kanon in RAPIDFire NG CIWS naast laser systeem, nieuwe afbeelding MGCS MBT en IGV, …).
– Er staan verschillende veranderingen en aanpassingen in de planning naar aanleiding van mijn ‘lessons learned’ tijdens de afschuwelijke oorlog in Oekraïne met..weer..desastreuze gevolgen voor land, regio en wereld.
– De eerder door mij verkozen beoogde (Airbus) A200M (voorlopige naamcode) wordt toch weer de L178M die ik eerder voorstelde (na door mij bepleitte overname van Oekraïense Antonov binnen het Leonardo concern en de dan vernieuwde versie van de huidige An-178) en dit toestel dan ook zijnde beoogde uitkomst van het EU PESCO FMTC project. Voor de door mij ook bepleitte Airbus opvolger als ook benodigde vervanging van de huidige CN-235 gebruik ik voorlopig de naamcode A120M.
De H160M’s van de Kustwacht vervangen door NH90’s, want H160M’s te klein. Uit oogpunt standaardisatie NH90. Onderhouden en gevlogen door squadrons Luchtstrijdkrachten.
– Uitbreiding van opzet van Korps Commandotroepen met bataljonsstructuur van 2 bataljons met in totaal 6 Commandotroepencompagnieën.
Linken gerepareerd en 43>42 bataljon 43 Gemechaniseerde Brigade.
– LFK-NG als medium SAM in SHORAD systemen vervangen door opvolger Stinger en Mistral..kleiner en lichter dus. Toevoeging woord ‘in/uitklikbaar’ bij VLS met in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV’s. Deze kunnen dus ingeklikt worden in de VLS maar ook uitgenomen door de crew of infanteristen aan boord voertuig bij uitgestegen optreden en daar los met richtsysteem gelanceerd.
– Correctie NH90 NFH. 30>36 NFH plus 6 ‘uitgeklede’ maritieme versies voor bevoorrading vanaf de CSS’en = 42 stuks. Waren eerst versie NH90 MTTH’s, maar die zijn aangepast voor tijdelijke inzet vanaf marineschepen. De bevoorradingsversie net als NFH beter aangepast tegen invloed zeeklimaat.
– Correctie aantallen..48>36 zware transporthelikopters. crew IFV 4+10>4+8. APC 2+10>3+8. LCP/USV 4+10>4+8. Op basis laatste analyse recente conflicten en mogelijkheden binnen acceptabel formaat voer- en vaartuigen.
– De militaire boedelscheiding tussen Vlaanderen en Wallonië in deze visie waar nodig wat uitgebreider beschreven per krijgsmachtdeel.
Wallonië neemt vooral een flink deel van de Belgische Landcomponent over waar die qua materiaal ook beter aansluiten bij het, in deze visie, uiteindelijk deel worden van de Franse krijgsmacht.
– Uitbreiding anti-luchtdoel-eenheden met anti-drone drone interceptors.
– Crew IFV 2+10 > 4+10. Recce 2 > 3 en 4. APC 2+8 > 2+10. LCP/USV 2+10 > 4+10. Op basis laatste analyse dreigingsbeeld en inzet soortgelijke middelen in recente conflicten.
– CT 30mm LR op de (Sea/Land) Protector RWS&APPS wordt 40mm AGL (vast combi systeem dat de nu vaak gebruikte 12,7mm zware machinegeweren vervangt naast de nu instromende active protection system/APS’s en rookbusbescherming-lanceerinrichtingen. Heeft wat weg van deze Arquus Hornet RWS).
– Exit Jaguar recce, vervangen door een nieuw middelzwaar [Naam?] recce pantserrupsvoertuig en de lichte Wiesel 3 [gekozen naam] recce pantersrupsvoertuig.
– Aanpassingen aan omvang crew pantservoertuigen Landstrijdkrachten.
– Momentopname 2040>2045. Eenheid met andere visies.
– Aanpassingen aantallen na nieuwe indeling eenheden krijgsmachtdelen (correctie fout NH90 NFH 15-8).
AL178M wordt toekomstige FMTC A200M(?). A212M wordt A120M(?) (Airbus opvolger CN-235).
– In 2045 zal de NAVO niet meer bestaan. Ook al denkt het nu weer springlevend te zijn door het conflict in Oekraïne nadat de Franse president Macron de NAVO kort geleden nog brain death noemde..nu eerder de EU brain death lijkt te worden na nemen verkeerde afslag. Maar dit is een schijn fase..net als de eerder geclaimde NAVO successen van haar missies in Kosovo en Afghanistan en Irak en Libië en Syrië..en dus nu Oekraïne. De organisatie nam de verkeerde afslag door collaboratie met VS en VK en hun sympathisanten in hun egocentrische nationalistische project tegen Rusland..en de EU(!!). En zal, in tegenstelling tot de EU, daar niet meer op terug kunnen komen en van kunnen herstellen.


INDEX

(met linken naar specifieke onderdelen)
VOORWOORDHierbij dus mijn antwoord op de ontwikkelingen in de wereld en de wijze waarop bewuste landen en EUropa daarop qua visie, beleid en hun defensie zouden kunnen reageren. Deze visie maakt onderdeel uit van de Visie: De Nederlanden 2045.

Mogelijk is deze visie “De Nederlanden” een brug te ver. Dan kan deze opzet ook gezien worden als die voor de dan samenwerkende Benelux strijdkrachten 2045. Waarbij er dan ook ruimte ontstaat voor nog een gemechaniseerde brigade en een aantal organisatorische zaken en beschrijvingen zullen moeten worden aangepast of toegevoegd.

Mogen de visie en opzet u stimuleren bij het nadenken en discuteren over het veiligheidsbeleid van uw land en EUropa. Als ook het grote belang en de belangrijke taak van defensie, de krijgsmacht daarbij. Moedig voorwaarts!!

Waarschuwing!! Deze visie is niet anti België als eenheidsstaat (dat is immers nog steeds mijn voorkeur, maar ik geloof niet meer in de houdbaarheid ervan..helaas). Het heeft ook geen etnisch nationalistische inborst. Ook is het niet anti-EU, maar bouwt juist voort op de basis die de EU verschaft. Deze visie is wel een poging een chronische conflicthaard binnen de EU, het spanningsveld binnen de staat België weg te nemen en op te lossen. Zonder geweld en onlusten en zonder nationalistische superioriteitsgevoelens. Met zoveel mogelijk begrip voor de lokale eigenheid en wensen. Op- en aanmerkingen dus welkom en aanpassingen voorzien.De nadruk ligt in deze visie op het beoogde defensiemateriaal. Maar een krijgsmacht draait op een ander kapitaal, het personeel werkzaam bij defensie. Een goede en evenwichtige krijgsmacht kan dan ook niet zonder een goed en evenwichtig personeelsbeleid. Daarin valt ten opzichte van de huidige situatie ook veel te veranderen en te verbeteren. Zoals een goed marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden en een duidelijk carrière pad. Het zal allemaal onderdeel zijn van deze nieuwe krijgsmacht 2045. Zodat Defensie weer een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever wordt. Want zonder goed personeel komt geen enkele krijgsmacht van de grond.

DjcXOCKW4AIf40H kopie
(Foto: Defensie)

Een ander cruciaal aspect dat hier (nog) minder aan bod komt zijn de ondersteunende eenheden en diensten. Geen gevechtseenheid kan goed functioneren zonder een hele keten van gevechts- en logistieke ondersteuning als ook middelen en personeel voor opleidingen en training. Ook is er nog een hele administratieve organisatie nodig om alles in goede banen te leiden en vast te leggen. Je moet al gauw in aantallen van 10 op 1 denken wat er aan ondersteuning nodig is zodat 1 infanterist fatsoenlijk kan functioneren en indien nodig vechten.De keuze van het materiaal of wapensysteem in deze opzet is gelijk aan wat er reeds (nog) is in 2045 of is door mij gekozen op basis van een aantal afwegingen. Zou echter ook een ander merk of type kunnen zijn.

Terug IndexBEKNOPTE EU EN INTERNATIONALE VEILIGHEIDSANALYSEDe mogelijk belangrijkste ontwikkelingen en risico’s binnen Europa en rest van de wereld zijn tot aan 2045: (Analyse in Engels > Short EU Security Analysis 2045)

100003_01-satellite-world-map

Terug IndexIMPLICATIES VOOR DEFENSIE- EN VEILIGHEIDSBELEID  • Gezien de internationale ontwikkelingen en verschuivende strategische belangen is er steeds meer gestreefd naar samenwerking en standaardisatie van materiaal, organisatie(s) en procedures met andere EU-lidstaten. Taakspecialisatie heeft daarbij nog geen prioriteit. Die stap is nog te groot en misschien zelfs wel onwenselijk. Al kunnen er wel accenten worden gelegd, bepaalde oriëntaties worden gekozen. Het streven is dat vooral de interoperabiliteit toeneemt en grotere efficiëntie wordt behaald door gelijksoortig materiaal aan te schaffen. Uiteindelijk zal vooral nog aan het vlagembleem op de uniformen of voer- of vaartuigen zichtbaar zijn uit welke EU-lidstaat men komt. Van een EU-leger zal echter geen sprake zijn. Ondanks grote samenwerking en standaardisatie en de EDU battlegroups blijven de lidstaten baas over hun eigen defensie.

1
(Foto: army.cz)

 • Dit proces heeft plaatsgevonden binnen een nieuw opgezette Europese Defensie Unie (EDU). Welke gemodelleerd werd naar de (klassieke) NAVO opzet en zich focust op de collectieve verdediging van het EU-verdragsgebied. Ontstaan als gevolg van de groeiende strategische verschillen en belangen tussen de EU en met name de VS. Welke binnen de bestaande NAVO structuur uiteindelijk teveel wrijving opriepen. Dat neemt niet weg dat de trans-Atlantische relatie erg belangrijk blijft. Deze bleven daarom bestaan binnen een vernieuwde NAVO-structuur, waarin de EU enerzijds en de VS, Canada en Turkije en mogelijk andere landen anderzijds overleg voeren en samenwerken op veiligheids- en militaire gebied. Collectief of in coalitions of the willing. Het hoofdkwartier van de EDU ligt in Straatsburg.

EUrope 2045

Meer info: Strategische Visie – De EUropese Defensie Unie – EDU

Meer info: Strategic Vision Northern Alliance Treaty Organisation – NATO 2045

 • De Krijgsmacht Der Nederlanden heeft een meer maritieme oriëntatie gekregen. We zijn in meerdere opzichten immers sterk afhankelijk van het water, zowel nationaal als internationaal. 80% van de aanvoer van goederen geschiedt via het water en onze havens. De strategische belangen daaromtrent vragen om bescherming en dus inzet van de krijgsmacht, niet alleen ten lande, maar ook over zee.

EVTN Maersk3

 • De Nederlanden heeft in deze visie geen kernwapentaak meer. De beschikbare F-35’s kunnen geen kernwapens meevoeren. Wel worden er in crisistijd Franse, Britse, Russische of Amerikaanse gevechtsvliegtuigen met kernwapens tijdelijk gestationeerd op vliegbases van De Nederlanden. Daar zijn ook voorzieningen voor aangebracht. Dit om de EDU en NAVO nucleaire afschrikkingsmacht zo minder kwetsbaar te maken.
 • Er is net als bij ontwikkelingssamenwerking OSW een vast percentage van het BBP voor Defensie vastgesteld, 2 procent vanaf 2024 voor Defensie, 2 procent vanaf hetzelfde jaar voor Ontwikkelingsbijdrage- en noodhulp.
  Waarom is 2% BBP defensiebudget nodig?!

Defensie-uitgaven-15-09-01
(Afbeelding : CBS)

Terug IndexHOOFDTAKEN EN AMBITIENIVEAUHOOFDTAKEN


De gronden voor de inzet van de krijgsmacht zijn opgesomd in artikel [xxx?] van de nieuwe Grondwet Der Nederlanden. In verband hiermee zijn drie hoofdtaken van de krijgsmacht te onderscheiden, te weten:

 • Bescherming van de integriteit van het eigen en het bondgenootschappelijke (EDU en NAVO) grondgebied;
 • Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;
 • Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

headers_igk-jaarverslag-2015-03
(Afbeelding: Defensie)

Terug IndexAMBITIENIVEAU


Op basis van de hoofdtaken, de veiligheidsanalyse en de beschikbare financiële middelen is een ambitieniveau geformuleerd.

De Krijgsmacht Der Nederlanden zal een bijdrage leveren aan de volgende zaken:

 • De bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke (EDU en NAVO) grondgebied, zo nodig met alle beschikbare middelen;
 • Een actieve bijdrage aan het geïntegreerde buitenlandbeleid van De Nederlanden. Het gaat hierbij om:
  – kwalitatief en technologisch hoogwaardige militaire bijdragen aan internationale operaties in alle delen van het geweldsspectrum. De focus zal daarbij meer liggen op defensieve en op afschrikking gerichte operaties. Waar nodig kan men echter ook offensief optreden.
  – Een bijdrage leveren aan een geïntegreerde, veelomvattende aanpak waarbij verschillende departementen, internationale organisaties, non-gouvernementele organisaties en het (lokale of regionale) bedrijfsleven een rol spelen. Er wordt in dat verband gesproken van de 5D-benadering: DiplomacyDefense en Development, Disaster Relief en Data.

5D
(Afbeelding: MIT)

 • Een bijdrage aan het ambitieniveau van de Europese Unie en EDU. In verband hiermee zal de krijgsmacht een bijdrage blijven leveren aan de collectieve verdediging en reactiecapaciteiten van de Europese unie, de EDU Battlegroups;
 • Een bijdrage aan het ambitieniveau van de NAVO. In verband hiermee zal de krijgsmacht een bijdrage van wisselende omvang blijven leveren aan de NATO Response Force (NRF);
 • Deelname (continue) aan een operatie in het hogere deel van het geweldsspectrum met een gemechaniseerde combined arms bataljon, 1 luchtmobiel bataljon en een 1 mariniers bataljon, 2 compagnieën Commandotroepen, 16 gevechtsvliegtuigen, 1 gemengde groep (gevecht)helikopters, 4 EuroMALE RPAS UCAVs en of een maritieme taakgroep van verschillende schepen;
 • Gelijktijdige deelname gedurende langere tijd aan maximaal drie operaties in het lagere deel van het geweldsspectrum met taakgroepen van bataljongrootte of, bij luchtoperaties en maritieme operaties, equivalenten hiervan;
 • Het optreden bij landoperaties als lead nation op brigadeniveau en, samen met andere landen, op divisie- en legerkorpsniveau, bij maritieme operaties als lead nation op taakgroepniveau en bij luchtoperaties met bijdragen op gelijkwaardige niveau;
 • De uitvoering van speciale operaties, met inbegrip van evacuatie-operaties en contra-terrorisme-operaties;

01.11b-foto-inzet-bahamas-1
(Foto: Defensie)

 • Verlening van internationale noodhulp op verzoek van civiele autoriteiten.
 • Deelname aan politiemissies, waaronder die van de Europese Gendarmerie Eenheid, met functionarissen en eenheden van de Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden en aan kleinschalige missies met een civiel-militair karakter;
 • Beschikbaarstelling van (para-)militaire deskundigen ten behoeve van de opleiding, training en advisering van veiligheidsorganisaties in andere landen;
 • Bijdragen binnen de grenzen van het Koninkrijk Der Nederlanden aan de veiligheid van de samenleving, onder civiel gezag. Het gaat hierbij in het bijzonder om:
  – de uitvoering van nationale taken, zoals de grensbewaking door de Koninklijke marechaussee Der Nederlanden waaronder de KMarDN Kustwacht;
  – militaire bijstand bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde evenals de handhaving van de openbare orde en veiligheid, zoals met bijzondere bijstandseenheden, de Koninklijke Marechaussee Nationale Garde en de inzet van de explosievenopruiming EOD;
  – (para)militaire bijstand bij de bestrijding van rampen.

EaoFlw0XYAMR1FW

Terug IndexNIEUWE OPZET KRIJGSMACHT – ALGEMEENTen aanzien van de Krijgsmacht Der Nederlanden is op basis van de veiligheidsanalyse en het ambitieniveau de volgende organisatiestructuur ontstaan. De geschetste opzet vormt een momentopname van hoe de krijgsmacht er in 2045 uit zal zien.

 • Er is sprake van een meer geïntegreerde krijgsmacht. Waar mogelijk zijn meer afdelingen, eenheden, staven e.d. samengevoegd om tot een grotere standaardisatie en efficiëntie te komen. Zo zijn de losse staven van elk krijgsmachtdeel samengevoegd binnen 1 centrale staf. Deze centrale Defensiestaf onder leiding van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) voert het bevel over de 4 operationele commando’s van de Krijgsmacht Der Nederlanden. De Defensiestaf is ondergebracht in de Kromhoutkazerne in de hoofdstad van De Nederlanden, Utrecht.
 • Er is gekozen voor een maritiem georiënteerde krijgsmacht. Dit betekent dat meer eenheden via het water kunnen worden verplaatst en/of ingezet. De ondersteunende organisaties van de Nederlandse krijgsmacht zijn georganiseerd in vijf defensieonderdelen: De Defensie Materiaal Organisatie (DMO), het Commando DienstenCentra (DOSCO), het Defensie Cyber en Elektronische Commando (DCECO), het Speciale Operaties Commando (DSOCOM) en de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO).


DEFENSIE MATERIAAL ORGANISATIE (DMO)


De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt dat militairen kunnen werken met modern, robuust en veilig materieel. De DMO zorgt voor het defensiematerieel tijdens de hele levensduur. Van aankoop, via instandhouding tot en met afstoting. Of het nu gaat om schepen, vliegtuigen, helikopters, voertuigen, brandstof, munitie, kleding, (operationele) computersystemen of wapens. Na aankoop geeft DMO het materieel aan de krijgsmachtdelen die de instandhouding ervan verzorgen. De logistieke organisaties van de krijgsmachtdelen zorgen voor verdere verspreiding en onderhoud.

16122
(Afbeelding: Defensie)DEFENSIE ONDERSTEUNINGSCOMMANDO (DOSCO)


Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) verricht ondersteunende taken voor de krijgsmacht. Het zorgt bijvoorbeeld voor voedsel, gezondheidszorg, gebouwen, oefenterreinen, onderwijs en personeelsdiensten. Zo kunnen marine-, land-, speciale operaties-, luchtstrijdkrachten, cyber en elektronische operaties en marechaussee zich richten op hun hoofdtaken, operaties op zee, land en in de lucht voor vrijheid, veiligheid en welvaart.

presentatiebgenharmsma-internefacilitaireondersteuningbinnendefensie-gecomprimeerd-171128122747-thumbnail-4
(Afbeelding: Defensie)DEFENSIE CYBER EN ELEKTRONISCHE COMMANDO (DCECO)


Cyber en elektronische oorlogsvoering werd een steeds serieuzer taakgebied voor de krijgsmacht en is daarom ondergebracht in het Defensie Cyber en Elektronische Commando (DCECO). Primair is dit nieuwe krijgsmachtonderdeel defensief georiënteerd. Alle wapensystemen maar ook regel- en ict-systemen en netwerken die daaraan gekoppeld zijn worden door dit commando beschermd. Onder andere via het Defensie Computer Emergency Response Team (DefCERT). Dit commando wordt echter ook in staat om cyberaanvallen uit te voeren om zo systemen e.d. van een tegenstander te ontregelen of plat te leggen. Dit of als afschrikking of als manier om de oorlogsvoering van een tegenstander te bemoeilijken. Enkele honderden specialisten zijn permanent werkzaam binnen dit commando. Hoofdlocatie wordt de Frederik-kazerne in Den Haag.

cyberwarriorTerug Index

DEFENSIE SPECIALE OPERATIES COMMANDO (DSOCOM)


Het Speciale Operaties Commando (DSOCOM) zorgt voor de inzet van Nederlandse special operations forces (SOF). Dat betekent plannen, aansturen, uitvoeren en evalueren van alle SOF-operaties van de Nederlandse krijgsmacht. Op zee, op land en vanuit de lucht. Het gaat om militairen van het Korps Mariniers, Luchtmobiele brigade en Korps Commandotroepen, maar ook helikoptercrew, genisten en infanteristen die als ondersteuner meedoen aan operaties. Het DSOCOM kan de Nederlandse special operation forces en de ondersteuners beter samenbrengen, trainen en voorbereiden op specifieke operaties. De krijgsmachtdelen blijven er verantwoordelijk voor dat de militairen getraind zijn voor het uitvoeren van operaties (operationeel gereed stellen). DSOCOM zorgt dat de eenheden klaar zijn voor een specifieke SOF-operatie (inzet gereed stellen).

HWIC oefening Klu Hollands Diep
(Afbeelding: Defensie)


DEFENSIE BEWAKINGS- EN BEVEILIGINGSORGANISATIE (DBBO)


De Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) is een zogenoemd 24-uurs bedrijf en valt onder de Bedrijfsgroep Vastgoed & Beveiliging binnen het Defensie Ondersteuningscommando. De DBBO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bewakings- en beveiligingstaken binnen Defensie. Als tweede hoofdtaak adviseert de DBBO over de organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen voor de gehele Defensieorganisatie. De DBBO bestaat in totaal uit 16 regio’s, gelijk aan de 16 provincies. De centrale staf is in Utrecht gevestigd, waar ook de directeur werkzaam is. Binnen de staf- en regio-staven zijn ruim 2400 werknemers werkzaam, (en gezien groeiende belang functie, ook door terrorismedreiging) allen militair. Er zijn nauwe banden met de andere (hoog)beveiligingseenheden binnen de defensie organisatie en operationele commando’s en men wisselt mensen, materiaal en kennis uit. De Nederlandse en Belgische Luchtmacht Beveiliging is onderdeel geworden van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO).

def_d150709lm0010
(Afbeelding: Defensie)

 • Er worden verschillende roulatiesystemen gehanteerd binnen de krijgsmacht. Afhankelijk van inzet en de aard van de taak of missie. Normaliter gaat men bij een (meerjarige expeditionaire) operationele inzet uit van een 4 – slag: opwerken – uitzending – recuperatie – onderhoud. Teneinde de defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzendcyclus 1op/3af.
  Cyclus uren:salaris militairen
 • Ook wordt er op allerlei wijze samenwerking gezocht met bondgenoten en buurlanden. Binnen de EDU en NAVO en VN. Organisatorisch maar ook qua materiaal en procedures.
 • De Nederlanden neemt deel aan gemeenschappelijke EDU en NAVO-projecten op het gebied van AWACS, opleiding, tanker, transport en SIGINT/IMINT/COMINT en levert daar materiaal en mensen voor.

Terug Index
Flag_of_The_Netherlands(nieuw logo nog te ontwikkelen)

KONINKLIJKE ZEESTRIJDKRACHTEN DER NEDERLANDENDe zeestrijdkrachten, ook wel de Koninklijke Marine genoemd, zijn in het kader van de maritieme oriëntatie van de krijgsmacht versterkt. De samenstelling kan naar omstandigheden en soort missie worden aangepast. In de praktijk zullen de meeste schepen zelfstandig taken blijven uitvoeren.

 • Omdat Wallonië niet aan de zee ligt is de voorheen Belgische Marinecomponent in zijn geheel samengevoegd met de voorheen Nederlandse Koninklijke Marine. Dit is in de financiële boedelscheiding verrekend. Alleen een deel van het personeel is overgestapt naar de, weer binnen deze visie, uiteindelijk Franse marine, la Marine nationale.
 • Periodes van (meerjarige expeditionaire) operationele inzet zullen in principe maximaal 4 maanden blijven duren. Teneinde defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzendcyclus 1op/3af.
  Cyclus uren:salaris militairen
 • Schepen van de operationele taakgroep nemen deel aan andere vlootverbanden (zoals die van de EDU of NAVO of VN).

dmkXPLNH_4ULNx

 • De meeste marineschepen zijn geschikt gemaakt om meer vaaruren per jaar te maken dan gebruikelijk was en met een tweetal crews maximaal 8 maanden voor een missie (ver) buiten De Nederlanden te kunnen worden ingezet (voorbeeld roulatieschema hieronder bij zeg 6 fregatten).
  rotation scheme for naval vessels and crews
 • De OPV’s van de Holland-klasse zijn bij de instroming van de nieuwe multifunctionele fregatten geleidelijk door de Marine afgestoten en verkocht aan Griekenland(?).
 • De luchtverdedigingsfregatten/LCFs van de Zeven Provinciën-klasse zijn vervangen door uiteindelijk 6 nieuwe luchtverdedigingsfregatten in deze momentopname 2045. Samen ontwikkeld en gebouwd met Duitsland, gebaseerd op hetzelfde model als de multifunctionele fregatten.
 • Zr.Ms. Rotterdam is vervangen door een nieuwe LHA, die is gebaseerd op de Italiaanse Trieste. Vanwaar gevechts- en transporthelikopters en VTOL UCAV drones van de luchtstrijdkrachten kunnen opereren. Een eerste LHD is aangekocht ter vervanging van Zr.Ms. Johan de Witt. Een tweede volgt.
 • JSS Zr.Ms. Karel Doorman is vervroegd vervangen door een tweede CSS en samen met de OPV’s verkocht aan Griekenland(?).
 • De zeilende opleidingsschepen Zr.Ms. Urania en A958 Zenobe Gramme zijn afgestoten en de opleidingen overgezet naar de nieuwe (zeilende) opleidingsschepen van zeestrijdkrachten.

DTAr24bX0AA7jKD

Terug IndexAdmiraliteit Koninklijke Zeestrijdkrachten


De Admiraliteit in Den Helder stuurt de zeestrijdkrachten aan. De Commandant Zeestrijdkrachten heeft de leiding. Samen met de  vormt hij het ‘directieteam’. Als ondersteuning beschikken zij hiervoor over een staforganisatie.

EIos4jgXsAIaQRnThe Netherlands Maritime Force


The Netherlands Maritime Force (TNLMARFOR) heeft 2 hoofdfuncties. Het is de uitzendbare operationele staf van de Koninklijke Marine. Deze staf leidt operaties van vlooteenheden en daar mogelijk aan gekoppelde marinierseenheden. En het is een zogeheten opwerk-eenheid: een organisatieonderdeel dat schepen begeleidt naar operationele inzetbaarheid.

Bevoorraden op zeeDirectie Materiële Instandhouding


Het onderhoud van schepen, onderzeeboten en systemen bij de marine gebeurt bij de Directie Materiële Instandhouding (DMI) in Den Helder en Zeebrugge. Hier werken specialisten aan de hightech installaties: voortstuwing, elektronica en de wapensystemen aan boord.

d130621sh1064_Terug Index

Korps Mariniers


Het Korps Mariniers is gespecialiseerd in maritieme speciale operaties, amfibische landingen en expeditionair landoptreden met middelzware en lichte infanterie-eenheden. Sinds de verdere integratie van operationele commando’s valt het nu onder de landstrijdkrachten en vormt daar 1 van de drie operationele gevechtsbrigades. Naam en tradities blijven behouden alsmede de grote verbondenheid met de zeestrijdkrachten. Brigade van 4 bataljons gestationeerd in vier marinierskazernes in Den Helder, Rotterdam, Antwerpen en Oostende.

mariniers-scheveningenOnderzeedienst 


De Onderzeedienst, wederom opgericht als zelfstandige dienst, is het onderdeel van de Marine dat zorg draagt voor de uitrusting van de onderzeeboten en de opleiding van de crews binnen de Zeestrijdkrachten Der Nederlanden. De Onderzeedienst zetelt op de Nieuwe Haven in Den Helder en bestaat in 2045 uit 6 onderzeeboten en 2 Submarine Support Ships/torpedowerkschepen.

763Mijnendienst


De Mijnendienst, wederom opgericht als zelfstandige dienst, is bij de Marine het onderdeel dat zorgdraagt voor het mijnenvrij houden van havens en vaarroutes. De Mijnendienst beschikt over 6 mijnenruiming-moederschepen (oceaan) en 6 duikvaartuigen (kust- en binnenwateren), naast mobiele teams en materiaal die ook vanaf andere schepen kunnen opereren. De groep zal nauw samenwerken met het soortgelijke eenheden en duikvaartuigen van bondgenoten en civiele bedrijven. De duikvaartuigen worden vooral in kust- en binnenwateren gebruikt. De Mijnendienst kent een operationele groep (met een flottielje MCM vaartuigen), een logistieke groep (met gebouwen in Den Helder en Zeebrugge) en de Duik- en Demonteergroep. De Mijnenschool is gevestigd in Zeebrugge.

Belgisch Nederlandse samenwerking EGUERMIN

Terug IndexDienst der Hydrografie


De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De dienst maakt hiervoor zeekaarten, legt de zeegrenzen van De Nederland daarin nauwkeurig vast en verricht dieptemetingen. Zo draagt deze marinedienst bij aan bescherming van haar belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart. De Dienst beschikt over 4 hydrografische vaartuigen en werkt nauw samen met het soortgelijke hydrografische vaartuigen van bondgenoten.

zr.msDefensie Duikgroep


De Defensie Duikgroep voert duikoperaties uit en ruimt explosieven onder water. Ook repareren deze duikers van de marine vaartuigen onder water en controleren ze havens op mogelijke explosieven. Zij maken onder andere gebruik van 6 MCMV en 6 duikvaartuigen. De groep werkt nauw samen met het soortgelijke eenheden en duikvaartuigen van bondgenoten.

Ruiming-zeemijn-Vlissingen

Terug IndexDuikmedisch Centrum


Het Duikmedisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine is het medisch kenniscentrum voor de duikwereld in De Nederlanden. Het is opgericht in 1966 en gevestigd in Den Helder.

hyperbare-kamer-en-bedienaar-van-alle-apparatuur Operationele School


De Operationele School in Den Helder geeft operationele opleidingen aan het marinepersoneel. Ook militairen uit andere landen zijn er welkom. Ze volgen er gespecialiseerde opleidingen, toegespitst op radio- en dataverbindingen en oorlogsvoering onder water, op het water en tegen luchtdoelen. Zo kan ze het gekwalificeerde en inzetbare personeel afleveren dat beide marines nodig hebben voor hun operaties.

14358875_1680154322303348_1570889061938156818_n

Terug IndexDit levert in 2045 het volgende beeld op aan materiaal:

(aantallen schattingen en voorlopig)

Ik gebruik een aantal algemene aannames (in Engels).


LHA1 Landing Helicopter Assault (LHA) (Amfibisch transport- en commandoschip) [Naam?] klasse
Een LHA transport- en commandoschip, +/- 36.000 ton, voor het vervoer van een combat group (bataljon) en hun materiaal als ook gevechts- en transport helikopters en VTOL UCAVs.

Op en aanmerkingen:
– Behalve als transport- en amfibisch landingsvaartuig kan een LHA ook functioneren als commandoschip. Het kan amfibische acties tot divisie-niveau coördineren. Daarvoor heeft het extra communicatiemiddelen en ruimte aan boord voor een amfibische staf.
– Gebaseerd op samen met Duitsland, Frankrijk, Engeland en Spanje gebouwde versie van de Italiaanse Trieste LHA.
– Aan boord een mix tot 36 gevechts- en transporthelikopters en VTOL UCAVs van de luchtmacht die vanaf het dek opereren.
– Ook kan de LHA in een dok 4 LCU’s meevoeren en 4 LCVPs en/of 4 LCP/USV’s in davids en dok.
– Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– De bewapening van de LHA is o.a. 1x 144mm kanon, 2x 72mm kanons, 4x RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem), 2×16 cellen SYLVER VLS voor o.a. Aster 30 NG, IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 7x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL krijgen. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– De LHA kan ook LCP/USVs meevoeren en inzetten voor o.a. patrouille, ASW of MCM taak of hydrografische opdrachten.(artist’s impression voorbeeld Trieste LHA)


2ac23948db8be6286c7dd3ff2db7cc102 Landing Heli Dock (LHD) (Amfibisch transport- en commandoschip) [Naam?] klasse
Een LHD transport- en commandoschip, +/- 18.000 ton, voor het vervoer van een combat group (bataljon) en hun materiaal als ook gevechts- en transport helikopters en VTOL UCAVs.

Op en aanmerkingen:
– Behalve als transport- en amfibisch landingsvaartuig kan een LHD ook functioneren als commandoschip. Het kan amfibische acties tot brigade-niveau coördineren. Daarvoor heeft het extra communicatiemiddelen en ruimte aan boord voor een amfibische staf.
– Zr.Ms. Rotterdam is vervangen door een nieuwe LHD, gebaseerd op samen met Duitsland (2) en Engeland (3) ontworpen opvolger. Daarna volgde een tweede zusterschip.
– Aan boord een mix tot 18 gevechts- en transporthelikopters en VTOL UCAVs van de luchtmacht die vanaf het dek opereren.
– Ook kan de LHD in een dok 4 LCU’s + 4 LCVPs in davids. Naast 4 LCP/USVs in davits en dok.
– Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– De bewapening van de LHD is o.a. 1x 72mm kanon, 2x RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem), 2×8 cellen SYLVER VLS voor o.a. Aster 30 NG, IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 5x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL krijgen. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– De LHD kan ook LCP/USVs meevoeren en inzetten voor o.a. patrouille, ASW of MCM taak of hydrografische opdrachten.(Afbeelding/artist’s impression voorbeelden Damen Enforcer 18000, BAE, Blohm+Voss LHDs)

Terug Index


710x528_27095788_14668627_15538968616 Luchtverdedigingsfregatten [Naam?] klasse
Primaire taak luchtverdediging AAW, secundaire taak ASW.

Op- en aanmerkingen:
– De vier bestaande LCFs zijn vervangen door 6 nieuwe door De Nederlanden en Duitsland (6x) gezamenlijk ontwikkelde luchtverdedigingsfregatten/destroyers gebaseerd op hetzelfde model als de multifunctionele fregatten.
– De nieuwe LCFs hebben naast twee 72mm kanons ook 2x RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem), 2×32 cellen SYLVER VLS voor o.a. Aster 30 NG, IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 5x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Er is op de LCFs een nieuw antischeepsraketsysteem ingevoerd met een groter bereik en welke naast tegen schepen ook tegen landdoelen ingezet kan worden (Naval Strike Missile (NSM)).
– Ook zijn er luchtdoelraketten tegen ballistische raketten (BMD) aan boord. Bij de beoogde overstap voor de nieuwe LCFs een VLS met het Europese Sylver/Aster-raketsysteem, waaronder ook BMD variant.
– In de VLS van de nieuwe LCFs kunnen ook Storm Shadow kruisraketten worden meegevoerd.
– De LCFs kunnen 2 NH90’s meenemen of mix met grote en kleine VTOL UCAVs. Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– De nieuwe LCFs kunnen tot 4 LCP/USVs meevoeren in de midscheepse Mission bay voor o.a. patrouille, ASW of MCM taak of maximaal 10 TEU containers. Meestal een mix. (Afbeelding: Damen artist’s impression)


mks180-konzeptgrafik-2 DNL12 multifunctionele fregatten [Naam?] klasse
Ter vervanging van de vier NL/BE M-fregatten en vier OPV’s zijn een 12-tal nieuwe fregatten ingevoerd van een multifunctionele variant (MPF). Primaire taak ASW en secundair AAW.

Op- en aanmerkingen:
– Op het aanwezige flexdek kan een kleine amfibische gevechtsgroep worden vervoerd, als ook mijnruimings- en legsystemen (waaronder drones), landings- en (onbemande) patrouillevaartuigen, een mobiel hospitaal en/of een commandocentrum als ook vrachtcontainers.
– Alle schepen hebben naast een 144mm en 72mm kanon een 2-tal RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem), 2x SRAM (IRIS-T) VLS raket CIWS, 2×16 SYLVER VLS voor o.a. Aster 30 NG, IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 5x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL hebben. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Ook is er een nieuw anti-scheepsraketsysteem ingevoerd met groter bereik en die naast tegen schepen ook tegen landdoelen ingezet kan worden (Naval Strike Missile (NSM)).
– Gekozen is voor een VLS met het Europese Sylver/Aster-raketsysteem.
– In deze VLS kunnen ook Storm Shadow kruisraketten worden meegevoerd.
– De nieuwe MPFs kunnen 2 NH90’s of mix met grote en kleine VTOL-UCAVs meenemen. Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– De nieuwe MPFs kunnen tot 4 LCP/USVs kunnen meevoeren in de midscheepse Mission bay voor o.a. patrouille, ASW of MCM taak of hydrografische opdrachten of maximaal 10 TEU containers. Meestal een mix.
– Ook Duitsland heeft 8 van deze fregatten aangeschaft.
(Afbeelding: Door mij aangepaste..vlag..Damen Shipyards MKS180)

Terug Index


ctiuc-wwoaa9fou-kopie12 Medium Unmanned Surface Patrol Vessels [Naam?] klasse
Deze vaartuigen zijn in staat om lange tijd zelfstandig en onbemand rond te varen en bijvoorbeeld in bepaalde gebieden af te zoeken naar onderzeeboten (ASW). Waar mogelijk en nodig die te volgen en diens locatie door te geven aan andere schepen of vliegtuigen, welke de onderzeeboot ook kunnen bestrijden. Naast ASW inzetbaar voor EW, MCM en mijnen leggen, ISR en SuW (counter-swarm, bewapende escorte, ..).

Op- en aanmerkingen:
– Daarvoor hebben zij verschillende apparatuur aan boord. Onder andere verschillende sonarsystemen. Zowel boegsonar, dip- en sleepsonar op het multi-functionele achterdek.
– De achterzijde van het vaartuig heeft een klein helidek om zo indien nodig (bijvoorbeeld voor onderhoud/reparatie, which only) personeel naar en van het vaartuig te verplaatsen als ook VTOL UCAVs vanaf te laten opereren (en bij te tanken). Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– De vaartuigen krijgt een RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem) en 2x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL voor zelfverdediging. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Ze kunnen zelfstandig langere tijd opereren, maar worden gevolgd en aangestuurd vanuit een commandocentrum. Dat kan op een schip zijn, in de lucht of op land.
– Dit project, geïnspireerd op het ACTUV programma van de Amerikanen, is samen met andere EUropese bondgenoten ontwikkeld en er wordt ook nauw samengewerkt bij inzet.
– De vaartuigen kunnen ook met een kleine crew ingezet worden, een Optionally piloted vehicle (OPV) dus. Of vanuit een begeleidend vaartuig of vliegtuig worden aangestuurd.
– Model is gebaseerd op de CMN Ocean Eagle 43.


D3CnUHQW0AA4N6H6 onderzeeboten [Naam?] klasse
De Onderzeedienst heeft 6 onderzeeboten.

Op- en aanmerkingen:
– Een nieuwe onderzeeboot-klasse heeft de huidige Walrus-klasse vervangen. Een soortgelijke onderzeeboot die in samenwerking met bondgenoten is ontwikkeld.
– Door toenemende proliferatie en dreiging van onderzeeboten in de wereld is het aantal gegroeid van 4 naar 6.
– Wapens als torpedo’s, ASM, Storm Shadow NG kruisraketten en ook IDAS-raketten om luchtdreigingen, kleine of middelgrote oppervlakteschepen of nabij landdoelen aan te vallen. Ook is er 72mm mortier verwerkt in de toren als ook 2x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL voor zelfverdediging gedurende de tijd aan de oppervlakte. Daarnaast een hard-kill anti-torpedo systeem.
– Ook zijn er onbemande onderwaterdrones aan boord als ook uitgebreide faciliteiten voor het ondersteunen van teams van het KCT. Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– Het model is gebaseerd op het type 212CD onderzeeboot welke Noorwegen, De Nederlanden en Duitsland samen hebben ontwikkeld binnen hun strategische militaire- en marinebouw-alliantie.


Terug Index

css2 CSSs (Combat Support Ships) Den Helder klasse
Die ondersteunende taken kunnen uitvoeren (tanken en bevoorrading), amfibische operaties kunnen ondersteunen en allerlei soorten materiaal kunnen vervoeren. Dichtbij maar ook ver van huis, bijvoorbeeld in Azië. Heten Zr.Ms. Den Helder en Zr.Ms. Zeebrugge.

Op- en aanmerkingen:
– Heeft 2 BOZ-masten en 2 zware laadkranen. Kan 2 LCVP’s meevoeren in davits.
– De vaartuigen kunnen naast 2 LCVP’s ook meerdere LCP/USVs meevoeren en inzetten voor o.a. patrouille, ASW of MCM taak of hydrografische opdrachten.
– De hangaar biedt plaats aan 2 NH90s met gevouwen rotors. Meestal een mix van 1 NH90 MTTH met grote en kleine VTOL UCAVs. Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– Bewapening zal bestaan uit o.a. 2x RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem), 2×8 SYLVER VLS voor o.a. Aster 30 NG, IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 5x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord. (Afbeelding: Damen Shipyards)


FCS 5009 Patrol 312 OPV Medium Unmanned Surface Support Vessels

Deze schepen zijn in staat om lange tijd zelfstandig en onbemand te varen en kunnen bijvoorbeeld goederen, USV / LCP’s, voertuigen of containers van een marineschip naar een haven brengen of vice versa. Naast logistiek en transport kan het ingezet worden voor EW, ISR, ASW en SuW (tegenzwerm, gewapende escorte, ..).

Op- en aanmerkingen:
– Hiervoor hebben ze diverse apparatuur aan boord. Onder andere diverse systemen zoals dip en drag sonar op het multifunctionele achterdek.
– De achterkant van het vaartuig kan ook worden gebruikt als helikopterdek om indien nodig personeel van en naar het vaartuig te verplaatsen (bijvoorbeeld voor onderhoud / reparatie, alleen lier) en om VTOL UCAV’s te laten werken (en bij te tanken). Er is ook een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL-drones.
– De schepen ontvangen 1x RAPIDFire NG CIWS (AESA-radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en lasersysteem) en 2x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL voor zelfverdediging. Er is ook een hard-kill anti-torpedo-systeem aan boord.
FCS 5009 Patrol 4– Ze kunnen voor langere tijd zelfstandig opereren, maar worden bewaakt en aangestuurd vanuit een commandocentrum. Dat kan op een schip, in de lucht of aan land zijn.
– De schepen kunnen ook worden ingezet met een kleine crew, een Optioneel Piloten Voertuig (OPV). Of bestuurd worden vanuit een begeleidend vaartuig of vliegtuig. Ze begeleiden vaak vloot ondersteuningsvaartuigen.
– Model is gebaseerd op de Damen FCS 5009 Patrol.

Terug Index


eltjsyow0aamemh6 multifunctionele mijnenbestrijdingsvaartuigen (oceaan MCMV) [Naam?] klasse
De 6 mijnenjagers van de Alkmaar-klasse en 6 van de Aster-klasse zijn vervangen door een 6-tal nieuwe MCM vaartuigen (oceaan) en 6 nieuwe grotere duikvaartuigen (kust- en binnenwateren).

Op- en aanmerkingen:
– MCM vaartuigen blijven hard nodig gezien de blijvende grote dreiging van zeemijnen en ook de zorg rond explosieven in onder andere de Noordzee. Maar wel meer gebruik van mobiele teams en materiaal vanaf ook andere marineschepen en die van de Kustwacht.
– Er wordt verdere samenwerking gezocht met mogelijk andere Europese landen en civiele bedrijven.
– Ook de nieuwe MPF fregatten en andere schepen en vaartuigen hebben een secundaire MCM-capaciteit. Ook die van de Kustwacht.
– De vaartuigen kunnen LCP/USVs meevoeren en inzetten voor patrouille- en MCM taak of hydrografische opdrachten.
– De vaartuigen hebben o.a. 1x RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem), 1×8-cell SYLVER VLS voor o.a. IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 3x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL voor zelfverdediging. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Ook is er een helikopterplatform voor inzet van helikopters (alleen ondersteuning, 7,5 ton max) of UAVs (kleine hangaar voor aanwezig). Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– Het vaartuig fungeert als moederschip voor verschillende onbemande oppervlakte- en onderwaterdrones van de Atlas Elektronik en Saab die voor mijnen zoeken en onschadelijk maken kunnen worden ingezet.


Welke ook voor andere taken de basis vormt zoals:


2 Submarine Support Ships (SSS) [Naam?] klasse
Ondersteuningsschip voor de Onderzeedienst (torpedowerkschepen).

Op- en aanmerkingen:
– Ter vervanging van Zr.Ms. Mercuur en een tweede vaartuig.
– Inzetbaar als submarine rescue ship.
– Het vaartuig kan 2 LCP/USVs meevoeren.
– Ook is er een helikopterplatform voor inzet van helikopters zijn (alleen ondersteuning, 7,5 ton max) of UAVs (kleine hangaar voor aanwezig). Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– Bewapening bestaat uit o.a. 1x RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem), 1×8-cell SYLVER VLS voor o.a. IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 3x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Gebaseerd op het nieuwe MCMV model.


4 hydrografische opnemingsvaartuigen (HOV) [Naam?] klasse

Op- en aanmerkingen:
– Zr.Ms. Snellius, Zr.Ms. Luymes en Belgica II zijn vervangen door 4 nieuwe HOVs op basis van hetzelfde model als de MCM vaartuigen.
– Bewapening bestaat o.a. uit 1x RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem), 1×8-cell SYLVER VLS voor o.a. IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 3x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Kan 2 LCP/USVs meevoeren.
– Ook is er een helikopterplatform voor inzet van helikopters (alleen ondersteuning, 7,5 ton max) of UAVs (kleine hangaar voor aanwezig). Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.


2 vaartuigen voor SIGINT [Naam?] klasse

Op- en aanmerkingen:
– Gebaseerd op nieuw MCMV model met containerized SIGINT sensoren en systemen.
– Bewapening bestaat o.a. uit 1x RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 436mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem), 1×8-cell SYLVER VLS voor o.a. IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 3x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Kan 2 LCP/USVs meevoeren.
– Ook is er een helikopterplatform voor inzet van helikopters (alleen ondersteuning, 7,5 ton max) of UAVs (kleine hangaar voor aanwezig). Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.


This-is-what-the-Future-Belgian-Dutch-MCM-Motherships-will-Look-Like-4-1024x576 kopie2 hospitaalschepen (HS2) [Naam?] klasse

Op- en aanmerkingen:
– Gebaseerd op nieuw MCMV model. Role 2.
– Bij grotere inzet/operaties werkt het schip nauw samen met het grotere marineschepen met hospitaal-capaciteiten 3 en civiele hospitaalschepen.
– Kan 2 LCP/USVs meevoeren waar patiënten en artsen mee kunnen worden vervoerd.
– Ook is er een helikopterplatform voor inzet van helikopters (alleen ondersteuning, 7,5 ton max, 26 ton op drijvend helidek/Mexeflote) of UAVs (kleine hangaar voor aanwezig).
– Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– Geen zware bewapening, alleen CT 6mm MG’s voor zelfverdediging.


This-is-what-the-Future-Belgian-Dutch-MCM-Motherships-will-Look-Like-1-770x410en 1 marineopleidingsvaartuig (MOV) [Naam?] 

Op- en aanmerkingen:
– Voor opleidingen Zeestrijdkrachten Der Nederlanden. Nieuw vaartuig heeft de MOV Van Kinsbergen vervangen. Gebaseerd op het nieuwe MCMV model.
– Bewapening bestaat o.a. uit 1x RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem), 1×8-cell SYLVER VLS voor o.a. IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 3x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Voert naast Rhibs ook 2 LCP/USVs mee.
– Er kan ook met helikopters (alleen ondersteuning, 7,5 ton max) en VTOL UCAVs op worden geoefend. Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.


multi_role_auxiliary_vessel_660_eocd_diving_ops1 kopie6 duik&mijnenbestrijdings vaartuigen (DMV kust&binnenwateren) [Naam?] klasse

Op- en aanmerkingen:
– Heeft de Cerberus klasse vervangen. Zijn gebaseerd op de Damen Multi-Role Auxiliary Vessel 660 voor de kuststrook en de binnenwateren.
– Ook inzetbaar voor MCM en hydrografische taken.
– Bewapening bestaat oa uit 1x RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem)  en 2x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL.
– Kan naast Rhibs eveneens 1 LCP/USV meevoeren.
– Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones. (Afbeelding: Damen Shipyards)


D1pDPRSXQAERYKE1 marineopleidingsschip klassiek (MOVK) [Naam?] 

Op- en aanmerkingen:
– Voor opleidingen Zeestrijdkrachten Der Nederlanden, zowel officieren io als matrozen io. Is geen exacte replica geworden van het schroefstoomschip 1e klasse van de Atjeh-klasse maar aangepast aan de huidige geometrie en veiligheidseisen als ook beoogde taakstelling.
– Bewapening bestaat oa uit 1x RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem)  en 2x Sea Protector RWS&APPS met 36mm AGL.
– Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.


Verschillende ondersteunende vaartuigen:

6 kustsleepboten
6 havensleepboten
4 expeditionair hydrografisch onderzoeksvaartuig

2 brandstoflichters
2 logementsschepen
6 communicatievaartuigen
2 rondvaartboten

Landings- en patrouillevaartuigen/USVs (niet voor schepen die in cyclus in langdurig onderhoud zijn!):


Damen LCM:LCU+/- 18 LCU’s [Naam?] klasse (1×4 op LHA, 2×4 op LHD, 6x voor opleiding&reserve)
(Afbeelding Damen LCM)

..


mexeflote+/- 18 Mexeflote rafts [Naam?] klasse (1×2 op LHA, 2×2 op LHD, 2×2 op CSS, 2×1 op HS2, 6x voor opleiding&reserve)

..


landing-craft-vehicle-personnel-lcvp-type-mkvc

+/- 24 LCVPs [Naam?] klasse (1×4 op LHA, 2×4 op LHD, 2×2 op CSS, 8x voor opleiding&reserve)

..


Royal-Navy-Workboats-3-1014x487+/- 124 LCP/USVs [Naam?] klasse (6×2 LCF, 12×2 op MPF, 1×4 op LHA, 2×4 op LHD, 2×4 op CSS, 2×2 op SSS, 6×2 op MCM, 6×1 op DV, 2×2 HS2, 2×2 op SIGINT, 1×2 op MOV, 18x voor KCT, 18x voor opleiding&reserve). Gebaseerd op de ARCIMS van Atlas Elektronik. Heeft bepantsering bij kajuit en vitale plaatsen en bepaalde modules. Plaatsbare bewapening Sea Protector RWS&APPS met 40mm AGL. Zowel bemand als onbemand inzetbaar met verschillende modules (MCM, ASW, HOV, patrouille, transport) en bewapening. Bemand: 12..crew en bepakte militairen.


Daarnaast verschillende kleinere bemande en onbemande (duik)vaartuigen, RHIBs ed. naast UCAVs (zie Luchtmacht) en kleinere drones beschikbaar komen.


Terug Index
Flag_of_The_Netherlands
(Nieuw logo nog te ontwikkelen)

KONINKLIJKE LANDSTRIJDKRACHTEN DER NEDERLANDENDe belangrijkste veranderingen voor dit operationele commando zullen worden:

 • Alle landstrijdkrachten zijn zich qua training meer maritiem gaan oriënteren en daardoor kunnen allen met voorbereiding vanuit marineschepen worden ingezet indien gewenst.
 • De omvang van de landstrijdkrachten is 1 Staf van de Landstrijdkrachten, delen van een korps- en een divisiestaf, 2 brigade-staven en 8 bataljons.
 • De 42 (was 43) Gemechaniseerde en 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers hebben eenheden opgenomen van de voormalige Belgische Landcomponent.
 • De meeste eenheden van de voorheen Belgische landcomponent gelegerd in Wallonië, o.a. 4 franstalige bataljons en ondersteunende eenheden, zijn binnen deze visie..waarin Wallonië zich aansloot en zo deel werd van Frankrijk..opgegaan in de Franse landstrijdkrachten..Armée de Terre.

Internationale oefening Falcon Autumn

 • Er is een brigadestaf-structuur. Maar de nadruk ligt op kleinere eenheden, met name versterkte compagnieën en bataljons. 1 bataljon bestaat uit 3 compagnieën die weer bestaan uit 4 pelotons.
 • Er zijn samen met Duitsland twee gemeenschappelijke EDU Legerkorps- en divisiestaven gevormd. 42 (was 43) Gemechaniseerde Brigade is ondergebracht bij de 1 Duitse Gemechaniseerde Divisie, die weer onderdeel vormt van een EDU legerkorps. 11 Luchtmobiele Brigade is ondergebracht bij de [xxx?] EDU Divisie, die weer onderdeel vormt van een EDU legerkorps. Ook het Korps Mariniers in onderdeel van een EDU Divisie, samen met Duitse, Schotse en Engelse mariniers.
 • Het materiaalpakket is modern, evenwichtig en toereikend om de taken goed te kunnen uitvoeren. Een deel van het materiaal van de voorheen Belgische landcomponent zijn met de eenheden gelegerd in Wallonië binnen deze visie..waarin Wallonië zich aansloot en zo deel werd van Frankrijk..overgegaan naar de Franse landstrijdkrachten..Armée de Terre.
 • Het aantal bases is verder teruggebracht en waar mogelijk samengevoegd met die van de zee- en luchtstrijdkrachten.

d141112sh1382


Terug Index


De Koninklijke Landstrijdkrachten Der Nederlanden bestaat in 2045 uit:

Ik gebruik een aantal algemene aannames (In Engels).

 • 1 DEU/DNL EDU legerkorpsstaf, 2 DEU/DNL EDU divisiestaven, 1 DNL/DEU divisiestaf, 3 brigadestaven en 4 gemechaniseerde en 4 luchtmobiele bataljons, en 4 Mariniers bataljons.
 • Duits-De Nederlanden/EDU legerkorps staven.
 • Duits-De Nederlanden Divisie staf binnen Duitse 1. Gemechaniseerde Divisie.
 • Duits-De Nederlanden/EDU binnen [xxx?] EDU Luchtmobiele Divisie staf.
 • Engels-De Nederlanden/EDU binnen [xxx?] EDU Mariniers Divisie staf.
 • De Nederlanden Divisie staf.

joint-operations-centre-1-gnc


Terug Index


 • 42 Gemechaniseerde Brigade –
 • 42 Brigade Staf
 • 42 Gemechaniseerd (combined arms) Bataljon/Regiment Jagers (Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot)
 • 43 (was 45) Gemechaniseerd (combined arms) Bataljon/Regiment Karabiniers ([Naam?] Kazerne in Nieuw Milligen)
 • 44 Gemechaniseerd (combined arms) bataljon/Regiment Fuseliers (Johannes Postkazerne in Havelte)
 • 45 Gemechaniseerd (combined arms) Bataljon/Garderegiment Linie (voorheen 17 Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en Regiment Bevrijding-5 linie)(Kwartier Luitenant-Generaal Piron te Leopoldsburg)
 • 42 Brigade Verkenningseskadrons/Regiment Huzaren
 • 42 Brigade Rijdende Artillerie
 • 42 Brigade Geniecompagnie
 • 42 Brigade Herstelcompagnie
 • 42 Brigade Bevoorradings- en Transportcompagnie
 • 42 Brigade Geneeskundig compagnie
 • 42 Brigade Chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair peloton
 • 42 Brigade Opleidingsbataljon

Oefening Peacock Supremacy


Terug Index


 • 11 Luchtmobiele Brigade –
 • 11 Luchtmobiele Brigade stafcompagnie (o.a. pathfinderpeloton “Madju”)
 • 11 Luchtmobiel (combined arms) battaljon/Garderegiment Grenadiers (in Oranjekazerne in Schaarsbergen)
 • 12 Luchtmobiel (combined arms) battaljon/Regiment Dragonders (in nieuwe [Naam?] kazerne nabij Lelystad)
 • 13 Luchtmobiel (combined arms) battaljon/Regiment Stoottroepen (in Johan Willem Friso Kazerne in Assen)
 • 14 Luchtmobiel (combined arms) battaljon/Regiment Parachutisten (in Kwartier Kapitein P. Gailly in Tielen-Kasterlee)
 • 11 Brigade Verkenningseskadrons Regiment Gidsen
 • 11 Afdeling Rijdende Artillerie
 • 11 Brigade Geniecompagnie
 • 11 Brigade Herstelcompagnie
 • 11 Brigade Bevoorradings- en Transportcompagnie
 • 11 Brigade Geneeskundig compagnie
 • 11 Brigade Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair protectie peloton
 • 11 Brigade Opleidingsbataljon

luchtmobiele-militairen


Terug Index


 • 1 Brigade Korps Mariniers –
 • 1 Mariniersbrigade stafcompagnie
 • 1 Mariniers (combined arms) bataljon (in Kwartier Kamp van Lombardsijde in Lombardsijde)(voorheen Regiment Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers)
 • 2 Mariniers (combined arms) bataljon (in Van Ghent Kazerne in Rotterdam)
 • 3 Mariniers (combined arms) bataljon (in Kazerne Fort Doggershoek..voorlopige gekozen naam..in Den Helder)
 • 4 Mariniers (combined arms) bataljon (in Kwartier Fort Sint Maria..of andere naam..in Zwijndrecht-Antwerpen)
 • 1 Amfibische verkenningseskadrons (Mariniers)
 • 1 Afdeling Rijdende Artillerie
 • 1 Brigade Geniecompagnie
 • 1 Brigade Herstelcompagnie
 • 1 Brigade Bevoorradings- en Transportcompagnie
 • 1 Brigade Geneeskundig compagnie
 • (Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) – Gaat geheel over in en versterkt het Korps Commandotroepen)
 • 11 Brigade Opleidingsbataljon
 • Marinierskapel

mariniers-scheveningen


Terug Index


KORPS COMMANDOTROEPEN


Het Korps Commandotroepen zijn de special forces van de Koninklijke Landstrijdkrachten Der Nederlanden. Zij werken nauw samen en krijgen naast hun eigen middelen extra ondersteuning bij hun operaties van andere onderdelen van de krijgsmacht.

 • Korps Commandotroepen –
 • 2 Bataljon KCT (in nieuwe Kazerne Engelbrecht II van Nassaukazerne in Roosendaal)
  – Bataljonstaf
  – Stafcompagnie
  – Ondersteuningscompagnie
  – 103 Commandotroepencompagnie
  – 104 Commandotroepencompagnie
  – 105 Commandotroepencompagnie
 • 5 Bataljon KCT (in Kwartier Commandant de Hemptinne in Heverlee)
  – Bataljonstaf
  – Stafcompagnie
  – Ondersteuningscompagnie
  – 106 Commandotroepencompagnie
  – 107 Commandotroepencompagnie
  – 108 Commandotroepencompagnie

De Commandotroepen-compagnieën bestaan elk weer uit verschillende commandoploegen met een eigen inzetspecialisatie. Een commandoploeg bestaat over het algemeen uit acht personen en van elke individuele specialisatie zijn in de groep twee experts aanwezig.

 • Opleidings- en trainingscompagnie speciale operaties (OTCSO)

belgische-special-forces-trainen-fibua


Terug Index


VERSCHILLENDE ONDERSTEUNENDE COMMANDO’S :

 • Grondgebonden LuchtverdedigingCommando (GLC)
 • Operationeel Ondersteuningscommando Landstrijdkrachten (OOCL)
 • Opleidings/Trainings Commando Landstrijdkrachten (OTCOL) waaronder School Grond Lucht Samenwerking (SGLS)
 • Personeels Commando Landstrijdkrachten (PERSCOL)
 • Explosieven Opruimingscommando (EOD)
 • Ondersteuningsgroep Landstrijdkrachten (OGL)

EOD-foto-Defensie-1280x720

Terug Index


 • De 42 brigadestaf stuurt 4 bataljons aan. De 11 Luchtmobiele Brigade (LMB) stuurt eveneens 4 bataljons aan.
 • Alle brigades kunnen voor operaties binnen het Koninkrijk Der Nederlanden en binnen het EU en NAVO verdragsgebied worden ingezet als ook expeditionair daarbuiten of onder VN-vlag. Dit geldt ook voor alle ondersteunende eenheden die aan deze brigades zijn verbonden.
 • De missieduur voor (meerjarige expeditionaire) operationele inzet blijft steeds 4 maanden. Teneinde defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzendcyclus 1op/3af.
  Cyclus uren:salaris militairen


Terug Index

DEFENSIE GRONDGEBONDEN LUCHTVERDEDIGINGS-COMMANDO


De grondgebonden luchtverdedigingsmiddelen kunnen zowel de luchtverdediging voor eenheden van de landstrijdkrachten verzorgen als de luchtverdediging van vaste objecten als legerbases en vliegvelden (met o.a. C-RAM).

Dq7fROQWkAAPAhM

Op- en aanmerkingen:
– Het commando is gelegerd op de voormalige luchtmachtbasis De Peel.
– De Patriot SAM-systemen zijn vervangen door SAMP/T (medium/long-range) in 3 bataljons met ieder :
– 2 batterijen SAMP/T (medium/long range) met ieder 4 (+2 reserve) lanceerinrichtingen;
– 2 batterijen IRIS-T (Short/medium-range) op vrachtwagens met ieder CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem) op een vrachtwagen. Secundaire bewapening een Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL op module of cabine truck. Daarnaast een VLS voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV en een box met launch&recover systeem voor hardkill anti-drone interceptors. De crew wordt, o.a. bij inzet anti-drone interceptors, bijgestaan door haar ondersteundende eenheid en eenheden elders. Zo kunnen de drone-interceptors immers ook door anderen vanuit elders bediend worden. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV). (afbeelding artist’s impression of RAPIDFire NG LANnd CIWS module)

Terug IndexOPERATIONEEL ONDERSTEUNINGSCOMMANDO LAND


Het OOCL heeft specialistische kennis op allerlei gebieden en is ondergebracht op verschillende kazernes en kwartieren binnen De Nederlanden. Het hoofdkwartier bevindt zich in de Legerplaats Stroe in Garderen.
Ondergeschikte eenheden van dit operationele ondersteuningscommando zijn:
– Commando Command&Control
– Commando Genie met 101 en 11 Geniebataljons
– Commando Bevoorrading en Transport
– Commando Medisch met 400 en 23 Geneeskundig Bataljons
– Commando Civiel Militair Interactie
– Commando Explosieven met explosieve opruimingsdienst
– Commando Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition&Reconnaissance (ISTAR)
– Commando Ondersteuning

maxresdefault
161374819_3050564188504370_4340444643461288558_n

Terug IndexMATERIEELLOGISTIEK COMMANDO LANDSTRIJDKRACHTEN


Het Materieellogistiek Commando Landstrijdkrachten bevindt zich op locaties door heel De Nederlanden met als hoofdlocaties Utrecht (staf). Het verzorgt het onderhoud en de instandhouding van alle grondgebonden systemen van de Landstrijdkrachten en adviseert bij de aanschaf van nieuw materieel en het verbeteren van bestaande systemen.

maxresdefault

knauf 031Terug Index

OPLEIDINGS- EN TRAININGSCOMMANDO LANDSTRIJDKRACHTEN


Het Opleidings- en Trainingscommando Landstrijdkrachten heeft het hoofdkwartier in [Plaatsnaam?] en opleidingscentra door het land. Het commando verzorgt de basisopleiding tot militair en opleidingen en cursussen per vakgebied en stuurt aan:
– Land Training Centre en Land Warfare Centre
– Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre
– Koninklijke Militaire School Landstrijdkrachten
– Opleidings- en Trainingscentrum Rijden
– Opleidings- en Trainingscentrum Genie
– Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek
– Lichamelijke Oefening/Sportorganisatie

PHOTONEWS_10886179-021d131009fs1018_1Terug Index

NATRES


Natres is binnen deze alternatieve opzet goeddeels overgaan in een nieuw te vormen Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden Nationale Garde (zie Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden Nationale Garde). Heeft daarbij zowel qua aankleding als taakstelling enige wijzigingen ondergaan om zo een meer paramilitaire eenheid te vormen. Dit geldt ook voor de voormalige Belgische reserve. Buiten enkele meer gespecialiseerde functies om dan. Dit specifieke onderdeel (Reservist Specifieke Deskundigheid) is ondergebracht bij de directe reserves van de twee operationele brigades en Korps Mariniers.

natres_2_Noventas-by-MinDef-1024x682


Dit zal in 2045 het volgende beeld opleveren aan middelen:

Ik gebruik een aantal algemene aannames (in het Engels).(aantallen dus schattingen)


MGCS MBT by RONALDJHE 2.0+/- 288 MGCS middel/zware tanks voor gemechaniseerde en luchtmobiele Brigades en Brigade Korps Mariniers (+/- 192 operationeel en +/- 96 opleiding&reserve)
Na onverantwoordelijk wegbezuinigen onze tanks eerder de cavalerie weer opgestart met laatste versie Leopard 2s en daarna de invoering van nieuwe MGCS, waaronder de MBT tank. Met crew van 4. Gewicht +/- 35 tot 50t. De MGCS is ontworpen om extra bepantsering op te nemen in twee beschermingsklassen die geheel of gedeeltelijk uitwisselbaar zijn. De (uiteindelijk waterstof) motor zit voorin, waardoor achterin in het chassis de munitiemagazijn(en) zijn geplaatst in en indien verwijderd zo ook plaats ontstaat voor een groep infanteristen, evacueerende collega tank crew of gewonden. De tank is uitgerust met een 140mm gladloops kanon-houwitzer met een autolader in externe toren. In de drie magazijnen totaal 32x granaten CT 144mm. Een CT 12mm en CT 6mm MG coaxiaal en een interne lichte 72mm mortier. Uitgerust met Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL. Een externe VLS voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV  (Afbeelding mijn MGCS MBT ontwerp)


d120808rc1769+/- 468 MGCS middel/zware ondersteuningsvoertuigen in verschillende varianten voor gemechaniseerde en luchtmobiele brigades en Brigade Korps Mariniers (+/- 312 operationeel en +/- 156 opleiding&reserve)
Zoals +/- 288 als ARV’s (automatic resupply vehicles) voor tanks, IGV’s en artillerie. Naast +/- 180 genie-, bergings-, en bruglegversies. Met een crew van 4. Gewicht 35-50t. Ook deze varianten van de MGCS zijn ontworpen om extra bepantsering op te nemen in twee beschermingsklassen die geheel of gedeeltelijk uitwisselbaar zijn. De (uiteindelijk waterstof) motor zit voorin. Een interne lichte 72mm mortier. Uitgerust met Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL en een externe VLS voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV). (Afbeelding de huidige Leopard 2 Kodiak)


MGCS IFV by RONALDJHE 2.0+/- 288 middel/zware MGCS IGV voor gemechaniseerde en luchtmobiele brigades en Brigade Korps Mariniers (+/- 192 operationeel en +/- 96 opleiding&reserve)

De MGCS IGV en varianten hebben de CV9035NL MLU (zie afbeelding) opgevolgd. Waaronder dus infanteriegevechtsvoertuig (IGV). De MGCS IGV is de infantery fighting vehicle (IFV) versie van de nieuwe MGCS (naast MBT en andere versies). Gewicht 30-45t. De MGCS is ook in deze variant ontworpen om extra bepantsering op te nemen in twee beschermingsklassen die geheel of gedeeltelijk uitwisselbaar zijn. IGV versie heeft een crew van 4 en plaats voor 8 infanteristen. De (uiteindelijk waterstof) motor zit voorin. Het 144mm kanon in de tank versie van MGCS is in de IGV versie vervangen door een CT36 36mm kanon met autoloader met in de drie magazijnen in totaal …x CL 36mm granaten. Een CT 12mm en CT 6mm MG coaxiaal en interne lichte 72mm mortier. Voertuig uitgerust met Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL en een externe VLS aan de achterzijde voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV.  De middelzware uitvoering zonder nog het extra bepantseringspakket is amfibisch met behulp van aankoppelbare drijf-elementen. (Afbeeldingen schets mijn MGCS IFV ontwerp)


Terug Index

3l-image-78+/- 420 [Naam?] recce voor gemechaniseerde en Luchtmobiele Brigades en Brigade Korps Mariniers (+/- 280 operationeel en +/- 140 opleiding&reserve)
Waaronder voor passieve verkenning en voorwaartse waarneming artillerie. Amfibisch, ontworpen voor extra bepantsering in twee beschermingsklassen. Gewicht 7,5-9t. Met crew van 4. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV)  Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL, interne lichte 72mm mortier en een externe VLS voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV. (afbeelding Kaplan concept LAWC-T)


Opvolger Wiesel 1:2 kopie+/-  300 Wiesel 3 recce voor Luchtmobiele Brigade en Korps Mariniers (+/- 200 operationeel en +/- 100 opleiding&reserve)
Waaronder voor passieve verkenning en voorwaartse waarneming artillerie. Amfibisch. Met crew van 4 (waarvan 2 in het voertuig zelf en 2 elders met eigen voertuig die ondersteuning geven en/of drones bedienen). Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV) Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL, interne lichte 72mm mortier en externe VLS voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV. (afbeelding LuWa model in project voor opvolger Wiesel 1&2)


lm-boxer-carrous3+/- 720 Boxer AMVs in verschillende varianten voor gemechaniseerde en luchtmobiele brigades en Brigade Korps Mariniers (+/- 480 operationeel en +/- 240 opleiding&reserve)
Waaronder varianten commando, ambulance, genie en cargo. Gewicht 25-40t. Met basis-crew van 4 met aanvulling bij verschillende varianten/taken. Zijn ook onbemand inzetbaar dus optional manned (OPV). Uitgerust met Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL en veelal ook een interne lichte 72mm mortier en externe VLS voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV.


bronco-water+/- 240 BvS10 NG All-Terrain-Vehicles Next Generation in verschillende varianten voor Brigade Korps Mariniers (+/- 160 operationeel en +/- 80 opleiding&reserve)
BV206’s en oudere versie BvS10 vervangen door laatste versie van BvS10. Commando, ambulance, genie en vracht-versies.  Met crew van 4. Uitgerust met een Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL en veelal ook een interne lichte 72mm mortier en externe VLS voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV).


default_1531768702_ffabb050c2aa18cb1d128e8b1648a6af+/- 1800 Eagle V AMVs, +/- 816 in 4×4 en +/- 984 in 6×6 in verschillende varianten voor gemechaniseerde en luchtmobiele brigades, Korps Mariniers en Korps Commandotroepen (+/- 1200 operationeel en +/- 600 opleiding&reserve)
Waaronder commando, ambulance, transport, bevoorrading, ISR en EW. De 6×6 als APC voor eigen transport (geweers)groep/squad (12 militairen) van Rangers Luchtmobiele Brigade en Raiders Korps Mariniers. Ook EAGLE_V_SOF-web_GDELS-e1611059201613-1068x704+/- 360 voertuigen voor Korp Commandotroepen met +/- 216 als APC, genie en bevoorrading in 6×6. Open en gesloten cabine, bepantserd. Veelal uitgerust met een Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL, interne lichte 72mm mortier en externe VLS voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV. Ook zonder de Land Protector RWS&APPS kunnen de voertuigen worden uitgerust met een active/passive protection system (PPS), maar dan alleen elektronische gedeelte.


Terug Index

Defenture-1-e1553506065622+/- 96 GRF Vector NG 4×4 licht verkenningsvoertuig voor Korps Commandotroepen (+/- 64 operationeel en +/- 32 opleiding&reserve)
Open en gesloten cabine, licht bepantserd, veelal uitgerust met een Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL, een lichte 72mm mortier en een externe VLS voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV. Ook zonder de Land Protector RWS&APPS kunnen de voertuigen uitgerust worden met een active/passive protection system (PPS), maar dan alleen elektronische gedeelte. Past in Chinook.


D140821LW0786-e1504261169353+/- 288 Scorpion e-quads 4×4 voor Korps Commandotroepen, Luchtmobiele Brigade en Korps Mariniers (+/- 64 operationeel en +/- 32 opleiding&reserve)
Verkenner en transport infanterie. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV).


ATMP_MkIV+/- 288 e-ATMP 6×6 voor Korps Commandotroepen, Korps Mariniers en Luchtmobiele Brigade (+/- 64 operationeel en +/- 32 opleiding&reserve)
Transport logistiek. UGV/Optioneel bestuurbaar. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV).


Australian_soldiers_testing_stealthy_e-bikes_for_scouting_missions_2+/- 5760 e-bikes voor Luchtmobiele Brigade en Korps Mariniers en Korps Commandotroepen (+/- 3840 operationeel en +/- 1920 opleiding&reserve)
Voor verkennings-, en communicatie-eenheden als ook (indiviueel) transportmiddel voor infanteristen. Als zij hun andere transportmiddelen niet kunnen of willen gebruiken en zich zo toch sneller kunnen verplaatsen dan te voet. Voor dit doel elders ook met lichte Infantry Squad Vehicles (ISV) ingevuld.


download+/- 96 e-waterscooters voor Korps Mariniers en Korps Commandotroepen (+/- 64 operationeel en +/- 32 opleiding&reserve)
Verkenning en transport. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV).


4-3-OurPeople-ExtremeEnvironments-Snow-Gallery-14-980x551+/- 72 e-sneeuwscooters voor Korps Mariniers, Korps Commandotroepen en Luchtmobiel Brigade (+/- 48 operationeel en +/- 24 opleiding&reserve)

Verkenning en transport. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV).


MGCS MBT by RONALDJHE 2.0+/- 180 MGCS SP howitzers voor Gemechaniseerde en Luchtmobiele Brigades en Korps Mariniers (+/- 120 operationeel en +/- 60 opleiding&reserve)
Op basis MGCS AMV. Opvolger PzH2000. Uitgerust met eenzelfde 144mm kanon-houwitzer als de gevechtstank, waar het sprekend op lijkt. Secundair kunnen ze dus elkaars taken uitvoeren maar focussen zich qua inzet op training wel op hun primaire taak. Door het actieve veringssysteem van de MGCS kan de loop in grotere verticale elevatie. Beschikken over slimme 144mm munitie. Crew van 4. Secundaire bewapening een CT 12mm en CT 6mm MG coaxiaal en interne lichte 72mm mortier. Voertuig uitgerust met Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL en een externe VLS aan de achterzijde voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV). (Afbeelding schets mijn MGCS concept met 140mm kanon)


aposw-2019-003-26-reg-live-fire-161-bb+/- 180 MGCS MLRS’s voor Gemechaniseerde en Luchtmobiele Brigades en Korps Mariniers (+/- 120 operationeel en +/- 60 opleiding&reserve)
Op basis van dezelfde MGCS onderstel. Kan verschillende geleide raketten afvuren in verschillende kalibers. Kan ook modules afvuren met twee Europese Precision Strike Missiles (EPSM), een conventionele tactische ballistische raket (+/- 500 km bereik). Met crew van 4. Secundaire bewapening van Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL en externe VLS voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV). (op de afbeelding M270 MLRS)


MGCS MBT by RONALDJHE 2.0+/- 180 MGCS SP mortieren met +/_ 144 in 144mm middelzware versie en +/- 36 in 288mm zware versie voor Gemechaniseerde en Luchtmobiele Brigades en Korps Mariniers (+/- 96 en 24 operationeel en +/- 48 en 12 opleiding&reserve)
Op basis MGCS AMV. Een (smoothbore) automatische 144mm middelzware mortier of een 288mm zware mortier in externe mount. Verschiet ook slimme 144 en 244mm munitie. Crew van 4. Secundaire bewapening Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL en externe VLS voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV). (Afbeelding is schets van mijn MGCS concept MBT versie..waarop de 144mm en 288mm mortierversies gebaseerd zal zijn)


MGCS IFV by RONALDJHE 2.0+/- 180 MGCS M-SHORAD voor Gemechaniseerde en Luchtmobiele Brigades en Korps Mariniers (+/- 120 operationeel en +/- 60 opleiding&reserve)
Op basis MGCS AMV. Met RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem). Bemensing 4. Secundaire bewapening een CT 12mm en CT 6mm MG coaxiaal en interne lichte 72mm mortier. Voertuig uitgerust met Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL en een externe VLS aan de achterzijde voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV. Daarnaast een box met launch&recover systeem voor hardkill anti-drone interceptors. De bemensing wordt, zoals bij inzet anti-drone interceptors, bijgestaan door haar ondersteundende eenheid en operators elders. De drone-interceptors kunnen immers ook door anderen vanuit elders bediend worden. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV). (Afbeelding is mijn artist’s impression MGCS concept..de IGV versie die sterk lijkt op de SHORAD versie)


..Plus duizenden vrachtwagens, kleinere en gespecialiseerde voertuigen (zoals ongepantserde MB G-klasse utility voertuigen) en ander materiaal..zoals (kleinere) drones (voor grote zie Luchtmacht) en onbemande voertuigen.. voor verschillende taken.

Terug Index
Flag_of_The_Netherlands
(nieuw logo nog te ontwikkelen)

KONINKLIJKE LUCHT- EN RUIMTESTRIJDKACHTEN DER NEDERLANDENDe belangrijkste elementen voor dit operationele commando, ook de Koninklijke Luchtmacht genoemd, zijn:

 • Ook de ruimte is operatiegebied geworden van dit operationele commando.
 • Het aantal gevechtsvliegtuigen bestaat uit +/- 96 F-35A’s en instromende NGF-FCAS.
 • De Nederlandse en Belgische Luchtmacht Beveiliging is onderdeel geworden van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO). De OGRV-pelotons van de KMar Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.
 • Een deel van het voorheen Belgische materiaal van de Luchtcomponent is bij de boedelscheiding overgegaan naar de eenheden van Wallonië, welke in deze visie, uiteindelijk is opgegaan in de Franse krijgsmacht. Omdat een groot deel niet aansluit bij het Franse materiaal gaat het hierbij vooral om een deel van de A400M transporttoestellen.
 • Luchtmachtbases worden waar mogelijk samengevoegd met bases van de zee- en landstrijdkrachten.

F-16 detachement in de stijd tegen IS vanuit Jordanie

 • Andere middelen, zoals aantal transporthelikopters zijn versterkt, invoering van UCAVs, of zijn op 1 type gestandaardiseerd.
 • De Nederlanden neemt deel aan gemeenschappelijke EDU en NAVO-projecten op het gebied van AWACS, opleiding, tanker, transport en SIGINT/IMINT/COMINT en zal daar materiaal en personeel aan leveren.
 • Er wordt nauw samengewerkt met bondgenoten binnen EDU en NAVO en VN verband.

nh90_heeresflieger_duitsland_ch47d_chinook_klu_deelen_falconautumn18_danielravenswaay_04-780x405 (1)

 • De missieduur voor (meerjarige expeditionaire) operationele inzet blijft steeds 4 maanden. Teneinde defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzend cyclus 1op/3af.
  Cyclus uren:salaris militairen

Terug IndexStaf Commando der Lucht en Ruimtestrijdkrachten


De Staf Commando der Lucht- en Ruimtestrijdkrachten maakt het beleid en stuurt de organisatie aan. De staf bestaat uit 3 directies, die elk over een ander gedeelte van het organisatiebeleid gaan: De Directie Operaties zorgt dat lucht- en ruimtestrijdkrachten-eenheden kunnen oefenen en klaar zijn voor inzet. Vanuit een commandocentrum coördineert de directie de inzet van de luchtmacht in binnen- en buitenland. De Directie Materieellogistieke Instandhouding zorgt dat de luchtmacht over het juiste materieel beschikt. De Directie Personeel en Bedrijfsvoering zorgt dat de lucht- en ruimtestrijdkrachten over voldoende en kwalitatief goed personeel beschikt. En zorgt voor ontwikkeling, beheer en bewaking van de bedrijfsvoering.

hoofdkwartier-luchtmachtVliegbasis Volkel


553e6fe30bc2648d81c0ff301bdb6955Vliegbasis Volkel is één van de drie gevechtsvliegtuig-bases met 2 squadrons F-35As. De belangrijkste taken van deze basis zijn zorgen voor luchtverdediging en luchtsteun aan andere eenheden van de Krijgsmacht Der Nederlanden. De F-35’s oefenen voor missies wereldwijd. Ze trainen ook samen met de UCAVs in gecombineerde verkenning en aanvallen van gronddoelen. De oefeningen zijn vaak boven de Noordzee en het oefengebied de Vliehors op Vlieland, naast ook regelmatig in het buitenland.


Vliegbasis Kleine-Brogel


Kleine_0011Vliegbasis Kleine-Brogel is één van de drie F-35-bases in De Nederlanden met 1 squadron F-35A. De andere F-35 vliegbases zijn Volkel en Leeuwarden. Daarnaast zijn er ook twee squadrons met middelgrote MALE RPAS UCAVs op Kleine-Brogel gestationeerd. De belangrijkste taken van deze basis zijn zorgen voor luchtsteun aan andere eenheden van de Krijgsmacht Der Nederlanden. De F-35’s en UCAV’s oefenen voor missies wereldwijd. Ze trainen ook samen met de UCAVs in gecombineerde verkenning en aanvallen van gronddoelen. De oefeningen zijn vaak boven de Noordzee en het oefengebied de Vliehors op Vlieland, naast ook regelmatig in het buitenland.


Vliegbasis Leeuwarden


csm_vliegbasis-leeuwarden_fd3389e5b5Vliegbasis Leeuwarden is één van de drie gevechtsvliegtuig-bases met 1 squadron F-35A. Waaronder het opleidingssquadron, welke ook geregeld vanaf gemeenschappelijke EDU opleidingsbases opereren. De andere F-35 bases zijn Vliegbasis Volkel en Kleine-Brogel. Daarnaast is er ook een squadron met grote en MALE RPAS UCAVs op Leeuwarden gestationeerd. Vanaf Leeuwarden oefenen reguliere F-35s ook voor missies wereldwijd. Ze trainen in het aanvallen van gronddoelen en luchtverdediging. De oefeningen zijn vaak boven de Noordzee en het oefengebied de Vliehors op Vlieland en ook regelmatig in het buitenland. De beste gevechtsvliegers van verschillende EDU landen krijgen op Vliegbasis Leeuwarden hun opleiding tot wapeninstructeur. In deze Fighter Weapons Instructor Training leren de vliegers alles over de systemen en wapens aan boord van een gevechtsvliegtuig en over tactieken. Deze kennis geven ze weer door aan andere vliegers binnen hun eenheid.


Vliegbasis Lelystad


images0.persgroepVliegbasis Lelystad is de thuisbasis voor de A320neo MPA/ASW toestellen van de luchtstrijdkrachten. Als ook thuisbasis van de MPA A120M MPA/SAR patrouillevliegtuigen van de Kustwacht. Het opleidingscommando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden, waaronder de Koninklijke Militaire School Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden (KMSLRDN), verzorgt vanaf vliegbasis Lelystad de opleidingen en cursussen voor de luchtstrijdkrachten, die ook op opleidingsbases binnen de EDU plaatsvinden.


Vliegbasis Eindhoven


DZnGJXzWsAEi26oVliegbasis Eindhoven is de thuisbasis van alle zware en (middel)lichte transport, tanker-, en AEW en VIP toestellen. De belangrijkste taak is het uitvoeren van militair luchttransport voor wereldwijde militaire operaties, humanitaire missies en speciale opdrachten. Hierbij werkt het nauw samen met de vliegbasis Melsbroek. Naast ook VIP missies voor de overheid en het Koninklijk Huis. Tevens is op Eindhoven het European Air Transport Tanker Command (EATTC) gevestigd.


Vliegbasis Melsbroek


melsbroek_hangarVliegbasis Melsbroek is de thuisbasis van alle A400M transportvliegtuigen van de luchtstrijdkrachten. De belangrijkste taak is het samen met vliegbasis Eindhoven uitvoeren van militair luchttransport voor wereldwijde militaire operaties, humanitaire missies en speciale opdrachten. Op Melsbroek is ook één van de vier Air Operations Control Stations gevestigd.

Terug Index


Vliegbasis Gilze-Rijen – Luchtmacht Helikopter Commando


images0.persgroepVliegbasis Gilze-Rijen is de thuisbasis van het Defensie Helikopter Commando. Naast vliegbases De Kooy en Oostende. Gevechts- en transporthelikopters van het commando vervoeren wereldwijd personeel en materieel van de Krijgsmacht Der Nederlanden. Ook voeren ze verkenningen uit en zorgen voor bescherming vanuit de lucht. Ze ondersteunen het Korps Commandotroepen, Korps Mariniers en de Luchtmobiele Brigade en voeren ook taken uit vanaf marineschepen. In De Nederlanden, EU en daarbuiten helpen de transporthelikopters onder andere ook bij het blussen van grote branden. De Apaches leveren het ministerie van Justitie bijstand bij het opsporen van bijvoorbeeld een voortvluchtige.

Terug Index


Vliegbasis Woensdrecht – Logistiek- en onderhoudscentrum Woensdrecht


vliegbasis Woensdrecht.27 januari 2009.Foto: Werkneemster werkt

Vliegbasis Woensdrecht is de Main Support Base van de Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden. Op de vliegbasis zijn 2 onderdelen gevestigd. Die zorgen voor meteorologische ondersteuning, logistiek en onderhoud voor de luchtstrijdkrachten en Defensie.


Vliegbasis De Kooy


110705-117-mvkk-1024x768-e1415213437554Direct ten zuiden van Den Helder ligt vliegbasis De Kooy. Het vliegkamp is samen met Vliegkamp Oostende de thuisbasis voor alle NH90’s NFH’s en MTTH’s. Naast squadrons (OPV) H160Ms en VTOL Skeldar UCAV’s. Ook thuisbasis van de NH90 MTTH/SAR en Skeldar VTOL UCAVs helikopters van de Kustwacht en forward operating base voor MPA A120M MPA/SAR patrouillevliegtuigen van de Kustwacht.

Terug Index


Vliegbasis Oostende


95467Aan de kust van West-Vlaanderen ligt vliegbasis Oostende. Het vliegkamp is de thuisbasis voor squadrons NH90 MTTH, (OPV) H160Ms als ook Skeldar VTOL UCAVs.  Daarnaast Forward operating base van de NH90 MTTH/SAR en Skeldar VTOL UCAVs helikopters van de Kustwacht. Oostende werkt nauw samen met vliegbasis De Kooy.


Air Operations Control Stations


Vanuit het Air Operations Control Stations op Schiphol Oost en Melsbroek bewaakt de luchtmacht het luchtruim van De Nederlanden en gebieden van de EDU en de NAVO. Hieronder valt ook het luchtruim boven delen van de Noordzee. De gevechts- en verkeersleiding op de twee locaties volgen en coördineren al het militaire luchtverkeer en delen van de burgerluchtvaart. De QRAs bestaat uit 2 volledig bewapende F-35-gevechtsvliegtuigen (plus 2 reserve). Deze staan 24/7 op vliegbases Volkel en Kleine-Brogel paraat. Om verdachte toestellen te onderscheppen, te begeleiden en indien nodig en opgedragen uit te schakelen.

skeyes-defence-atcos-1024x683


Centrum voor Mens, Lucht en Ruimtevaart


Militaire lucht- en ruimtevarenden moeten fysiek en mentaal klaar zijn en blijven voor inzet. Daarvoor zorgt het Centrum voor Mens, Lucht en Ruimtevaart (CMLR) in Soesterberg. Dit toonaangevende internationale kennisinstituut weet wat mensen in de lucht- en ruimtevaart onder extreme omstandigheden moeten kunnen en traint ze daarvoor.

de-desdemonaTerug Index

9 vlieg- en 1 onderhoudsbasis –

Vlieg- en opleidingsbasis Leeuwarden – 1 squadron gevechtsvliegtuig F-35As (322), 1 squadron opleiding luchtmacht F-35As (323) en een squadron vaste vleugel grote MALE UCAVs (306).
Vliegbasis Lelystad – squadron A320neo M3A MPA/ASW toestellen (320). Daarnaast squadron A120M lichte transporttoestellen (3xx) als ook de A120Ms MPA/SAR toestellen van de Kustwacht. En het opleidingscommando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden, de Koninklijke Militaire School Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden (KMSLRDN), met squadrons opleidingstoestellen (131)*.
Vliegbasis Volkel
– 2 squadrons (312, 313) gevechtsvliegtuigen F-35As.
Vliegbasis van Kleine-Brogel – 1 squadron gevechtsvliegtuigen F-35As (31) en twee squadrons middelgrote vaste vleugel UCAV (80, 349).
Vliegbasis Eindhoven – Transporttoestellen L124M (336), squadron L178M medium transporttoestellen (321), squadron A320neo AEW en VIP, Falcon 8X VIP (21) en A330 MRTT (334). Tevens European Air Transport Tanker Command (EATTC).
Vliegbasis Melsbroek – squadron A400M transportvliegtuigen (20).
Vliegbasis Gilze-Rijen – squadrons gevechtshelikopter (14, 301), zware transporthelikopters (17, 298), trainingssquadron (302), 2 squadrons OPV H160M VTOL UCAV helikopters (16, [xxx?]), 1 squadron middelgrote VTOL UCAVs Skeldar V300 ([xxx?]), opleidingshelikopters (9, 299)*. Luchtmacht Helikopter Commando en tevens Vliegveiligheids Oefen Test Centrum (VOTC).
Onderhoudsbasis Woensdrecht – Hoger onderhoud materiaal- en logistiek centrum Woensdrecht (LCW) voor Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden en Joint Meteorologische Groep (LMG).
Vliegbasis De Kooy – 1 squadron NH90 NFH maritieme helikopters (860) en 1 squadron NH90 MTTH (300). 1 squadron OPV H160M VTOL UCAV helikopters (7), naast 1 squadron middelgrote VTOL UCAVs Skeldar V300 ([xxx?], [xxx?]). Forward operation base voor QRA A120M’s MPA/SAR en thuisbasis van de NH90 MTTH/SAR en Skeldar VTOL UCAVs helikopters van de Kustwacht.
Vliegbasis Oostende – 1  squadron NH90 NFH maritieme helikopters (40), 1 squadron NH90 MTTH (18), 2 squadrons OPV H160M VTOL UCAV helikopters (15, 40) en 2 squadron middelgrote VTOL UCAVs Skeldar V300 ([xxx?], [xxx?]). Forward operation base voor QRA van de NH90 MTTH/SAR en Skeldar VTOL UCAVs helikopters van de Kustwacht.

Er is toegewerkt naar een situatie waarbij bases van de krijgsmachtdelen zijn samengebracht/gevoegd tot grotere militaire terreinen (primaire-defensie-locaties). Ook in samenwerking met bondgenoten.
* Een belangrijk deel van 131, 5 en 303 squadrons is gestationeerd op een EDU oefenbases (thuisbasis Lelystad).

Terug IndexDit levert in 2045 het volgende beeld op aan middelen:
(aantallen schattingen en voorlopig)

Ik gebruik een aantal algemene aannames (in het Engels).(aantallen dus schattingen)


Gevechtsvliegtuigen en vaste vleugel UCAVs:

4 squadrons gevechtsvliegtuigen (31, 312, 313, 320) en een opleidings- en testsquadron (323) –
maxresdefault kopie 3+/- 96 F-35As 

Op- en aanmerkingen:
– De 52 Nederlandse en 34 Belgische F-35’s zijn uitgebreid tot uiteindelijk +/- 96 toestellen.
2d4c62514ff137a79632b15b8ea78e5b45025b041b06edddeb6d179541e350f9– De opleiding op en het testen van F-35As vindt plaats in nauwe samenwerking met het 323 squadron. Naast met EUropese gebruikers van de F-35As. Stationering dan naast op vliegbasis Leeuwarden ook elders in EUropa op beschikbare EDU opleidingsbases.
– De gevechtsvliegtuigen zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– De F-35A’s worden opgevolgd door de Europese NGF-FCAS.


1 squadron UCAVs (306) –
Unmanned Aerial Systems - SP MALE_fto1+/- 24 Euro MALE RPAS UCAVs
Voor inlichtingen en observatietaak als ook grondondersteuning.

Op- en aanmerkingen:
– Hebben de Nederlandse en Belgische MQ-9 Reapers, die als interim waren aangeschaft, vervangen.
– Ook inzetbaar voor ASW en SIGINT/IMINT/COMINT.
– De UCAV’s werken veel samen met gevechtsvliegtuigen en helikopters als ook de beoogde A320neo M3A MPA/ASW en A120Ms MPA/SAR van de Kustwacht. Zijn dan ook in staat tot het uitvoeren van (gezamenlijke) patrouilles als ook aanvalsmissies, zowel boven land als boven zee.
– De drones kunnen in de lucht worden bijgetankt door de A400M, L178M en A120M’s met tanker-module.
– De drones zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– De Nederlanden doen mee aan het nEUROn UCAV project die de EuroMALE RPAS UCAVs gaat vervangen en/of aanvullen.
– Naast deze grote UCAVs zijn er ook nog een aantal middelgrote- en kleinere vaste vleugel modellen U(C)AVs beschikbaar.
– 4 EuroMALE RPAS UAV’s voor taken voor de Marechaussee Kustwacht vliegen worden hier onderhouden. (Afbeelding: Airbus Defence and Space)


2 squadrons UCAVs (80, 349) –
Airbus ATLANTE NG MALE UCAV+/- 48 ATLANTE NG MALE UCAVs
Voor inlichtingen en observatietaak als ook grondondersteuning.

Op- en aanmerkingen:
– De UCAV’s zullen veel samenwerken met gevechtsvliegtuigen en helikopters als ook de beoogde A320neo M3A MPA/ASW en A120Ms MPA/SAR van de Kustwacht. Zijn dan ook in staat tot het uitvoeren van (gezamenlijke) patrouilles als ook aanvalsmissies, zowel boven land als boven zee.
– Naast deze middelgrote UCAVs zullen er ook nog een aantal grote- en kleinere vaste vleugel modellen UAVs beschikbaar zijn.
– Uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– Ook inzetbaar voor ASW en SIGINT/IMINT/COMINT.
– 8 ATLANTE NG MALE UAV’s voor taken voor de Marechaussee Kustwacht worden door deze squadrons gevolgen en onderhouden. (Afbeelding: Airbus Defence and Space)


3 opleidingssquadrons (5, 131, [xxx?]) –
thumb2-pilatus-pc-21-swiss-training-aircraft-small-planes-pilatus-aircraft+/- 16 120TP’s,  16 PC-21’s, 16 M-346 Master’s, 4 A120M’s en 7 PC-24’s
Deze toestellen worden voor opleidingsdoeleinden ingezet.

Op- en aanmerkingen:
– De opleiding is van de VS naar EUropa overgebracht.
– Deze toestellen zijn geïntegreerd binnen een EDU opleidingscommando. Ze zijn gestationeerd en worden ingezet op gemeenschappelijke opleidingsfaciliteiten binnen de EDU en daarbuiten. Het opleidingscommando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden, waaronder de Koninklijke Militaire School Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden (KMSLRDN) is gevestigd op vliegbasis Lelystad.


Transport en (M)PA-toestellen:

2 squadron Transporttoestellen (336, 20) –
D1i7AAKXQAEOcUm+/- 6 L240M’s en
+/- 12 A400M’s voor transportaken en tanken in de lucht

Op- en aanmerkingen:
– De Belgische en Nederlandse CH-130’s zijn vervangen door een 12 tal A400Ms en 6 L240M’s (Vernieuwde versie An-124 door Leonardo waarin Antonov in opgegaan). Forse uitbreiding capaciteit nodig gezien missies ver van huis en grote vraag binnen EDU, NAVO en VN verband.
DES-2017-0155-0655– A400Ms kunnen naast voor vracht ook als tankvliegtuig fungeren voor vliegtuigen, MALE UCAVs en helikopters.
– De vliegtuigen zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– Er wordt nauw samengewerkt met EUropese bondgenoten. Onder andere binnen het European Air Transport&Tanker Command (EATTC) waar de capaciteit wordt gebundeld.


1 squadron tanker/transporttoestellen (334) –
A330MRTT+/- 6 A330 MRTT voor
transporttaken en tanken in de lucht

Op- en aanmerkingen:
– Het aantal tankers is uitgebreid tot 6 A330’s MRTT.
– – De vliegtuigen zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– Er wordt nauw samengewerkt met EUropese bondgenoten. Onder andere binnen het European Air Transport&Tanker Command (EATTC) waar de capaciteit wordt gebundeld.
– De Nederlanden financieren en bemensen 3 A320neo AEW toestellen van het gemeenschappelijke AEW&C-commando van de EDU.


1 squadron (21) voor
screenshot-www-youtube-com-2018-08-13-08-47-033 A320neo AEW&C en 2 A320neo en 2 Falcon 8X voor (VIP) transport.

Op- en aanmerkingen:
– De Nederlanden financieren en bemensen 3 A320neo AEW toestellen van het gemeenschappelijke AEW&C-commando van de EDU.
Paris_Air_Show_2017_Falcon_8X_inflight– De regeringstoestellen zijn vervangen door 2 A320neo’s en 2 Falcon 8X’s . Die ook voor gewone transporttaken ingezet kunnen worden.
– De vliegtuigen zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).


1 squadron MPA/ASW toestellen (320) –
a320neo-MPA-Airbus+/- 12 A320neo M3A MPA/ASW
Voor anti-onderzeebootbestrijding.

Op- en aanmerkingen:
– Het belang van ASW nam eerder toe dan af te nemen en de verloren capaciteit door het op onverantwoordelijke wijze afstoten van alle 13 Nederlandse P-3 Orions in het verleden is met de invoer van een 12-tal A320neo M3A MPA/ASW gecorrigeerd.
– De toestellen kunnen ook een reeks van andere taken uitvoeren, waaronder SAR, SIGINT en C4ISR.
– – De vliegtuigen zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– De A320neo M3A MPA/ASW toestellen werken nauw samen met de vaste vleugel- en VTOL UCAVs.


Terug Index

1 squadron medium transporttoestellen (321)–
An178+/- 12 L178M
Voor transporttaken.

Op- en aanmerkingen:
– De L178’s (uit FMTC project) kunnen door wisseling van modules in taken wijzigen en zo militairen, materiaal als vracht vervoeren als met een aparte module ook toestellen en helikopter betanken.
– Er wordt nauw samengewerkt met EUropese bondgenoten. Onder andere binnen het European Air Transport&Tanker Command (EATTC) waar de capaciteit wordt gebundeld.
– De vliegtuigen zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).


1 squadron lichte transporttoestellen (3xx)
5db98a57bb0bd+/- 12 A120M

Voor transport-, communicatie en observatietaken SOF’s.

Op- en aanmerkingen:
– De ‘A120M’ (zelf bedachte naamcode) is de Airbus opvolger van de CN-235 en kunnen door wisseling van modules in taken wijzigen en zo militairen, materiaal als vracht vervoeren als met een aparte module ook toestellen en helikopter betanken.
– 6 A120Ms MPA/SAR voor taken van de Marechaussee Kustwacht worden ook gevlogen en onderhouden door 321 squadron.
– De 12 A120M toestellen worden ingezet voor het uitvoeren en ondersteunen van missies van de special forces van de Krijgsmacht Der Nederlanden en bondgenoten. Kunnen vanaf zeer primitieve start- en landingsbanen opereren en hebben grote STOL-capaciteit.
– Naast transport kunnen de A120M’s ook steun verlenen wat betreft observatie en communicatie.
– Er wordt nauw samengewerkt met EUropese bondgenoten. Onder andere binnen het European Air Transport&Tanker Command (EATTC) waar de capaciteit wordt gebundeld.
– De vliegtuigen zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).


 Helikopters en OPV VTOL UCAV-variant:

2 squadrons gevechtshelikopters (14, 301) –
D0VH-rYWkAEI_Cp+/- 48 AH-64 Apache
Primaire taak grondondersteuning, secundaire taak observatie en verkenning.

Op- en aanmerkingen:
– De eerdere 28 Nederlandse AH-64 Apache helikopters zijn uitgebreid naar 48 en steeds geüpgrade tot het laatste model.
Naamloos– Kunnen ook kunnen opereren vanaf schepen zoals de LHD.
– De helikopters zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– Zal worden opgevolgd door een toekomstig EUropees programma voor gevechtshelikopters (afbeelding X3 Racer artist’s impression).


2 squadrons maritieme ASW helikopters (860, 40) –
D0VH_cZWoAAmA4q+/- 42 NH-90 NFHs
Met als primaire taak ASW (modules), opererend vanaf de fregatten, LHA en LHDs.

Op- en aanmerkingen:
– Allen voorzien van een ASW-uitrusting.
– De helikopters zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
X3 utility concept– 6 extra ‘uitgeklede’ toestellen voor bevoorradingstaken (+ ondehroud&reserve) vanaf de twee CSS’en (VERTREP).
– Zal worden opgevolgd door een toekomstig EUropees programma voor maritieme gevechtshelikopters (afbeelding X3 artist’s impression).


2 squadrons middelzware transporthelikopters (18, 300) –
Italian_Army_7th_Army_Aviation_Regiment__Vega__NH90_transport_helicopters+/- 48 NH90 MTTHs
Voor transporttaken boven land en zee.

Op- en aanmerkingen:
– De helikopters zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
X3 utility concept– 6 helikopters zijn speciaal uitgerust voor SOF-operaties en zijn beschikbaar voor het KCT.
– 6 toestellen zijn met extra modules uitgerust voor ook de CSAR en Medevac taak.
– 6 NH90 MTTH/SAR toestellen voor taken van de Marechaussee Kustwacht worden door deze squadrons gevlogen en onderhouden.
– Zal worden opgevolgd door een toekomstig EUropees programma voor middelzware transporthelikopters (afbeelding X3 artist’s impression).


2 squadrons zware transporthelikopters (17, 298)-
D6taCBFXoAE0NiS+/- 36 CH-47 Chinooks
Voor transporttaken boven land en zee.

Op- en aanmerkingen:
– Kunnen ook opereren vanaf verschillende marineschepen.
– 6 helikopters zijn speciaal uitgerust voor SOF-operaties en zijn beschikbaar voor het KCT.
X3 utility concept– De helikopters zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– Zal worden opgevolgd door een toekomstig EUropees programma voor zware transporthelikopters (vergrote versie van de getoonde X3 artist’s impression).


Trainingssquadron 302, met als thuisbasis Gilze Rijen

nh90_heeresflieger_duitsland_ch47d_chinook_klu_deelen_falconautumn18_danielravenswaay_04-780x405 (1)Op- en aanmerkingen:
– Heeft geen vast type of aantal helikopters, maar ontvangt helikopters van de andere helikoptersquadrons voor training- en testdoeleinden.

Terug Index


4 squadrons grote OPV VTOL UCAVs (7, 15, 16, 40) –
198250_1+/- 96 H160M VTOL UCAV’s
Voor inlichtingen en observatietaak, utility, transport als ook grondondersteuning bij land-, lucht- en zeestrijdkrachten.

Op- en aanmerkingen:
– Ook optioneel door mens te vliegen (OPV).
– In de UCAV rol werken ze veel samen met de gevechtsvliegtuigen, A320neo M3A MPA/ASW en A120M’s MPA/SAR als ook de NH90 NFH en MTTH helikopters. Zijn dan ook in staat tot het uitvoeren van gezamenlijke (maritieme) patrouille als ook gevechtstaken. Vitale onderdelen zijn daarom gepantserd.
– De helikopters zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
DvggkMxXgAAdujm– 6 helikopters zijn speciaal uitgerust voor SOF-operaties en zijn beschikbaar voor het KCT.
– Naast deze grote VTOL UCAVs zijn er ook nog middelgrote- en kleinere modellen VTOL U(C)AVs beschikbaar.
– Zal worden opgevolgd door een toekomstig EUropees programma voor maritieme gevechtshelikopters (afbeelding X3 racer artist’s impression).


4 squadrons middelgrote VTOL UCAVs ([xxx?], [xxx?], [xxx?], [xxx?]) –
D0VavwxWkAAcRoU+/- 144 Skeldar V300
Voor inlichtingen en observatietaak als ook grondondersteuning voor landstrijdkrachten en marine.

Op- en aanmerkingen:
– V300 is de opvolger van V200 (afbeelding). Maximum snelheid 300 km/u.
– In de UCAV rol werken ze veel samen met de A320neo MPA/ASW als ook de Apache en NH90 NFH gevechtshelikopters en OPV VTOL UCAV H160Ms. Zijn dan ook in staat tot het uitvoeren van gezamenlijke patrouille- als indien nodig ook gevechtstaken. Vitale onderdelen zijn daarom gepantserd.
– De drones zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– 12 VTOL UCAV Skeldar V300s voor taken Marechaussee Kustwacht worden ook gevlogen en onderhouden bij deze squadrons.


2 opleidingssquadrons (9, 299) –
H135-170403_MFTS+/- 18 AW009’s, 18 H135Ms en 18 H145Ms
Deze helikopters worden voor trainingsdoeleinden ingezet.

Op- en aanmerkingen:
– De helikopter opleiding is van de VS weer naar EUropa overgebracht.
AW009-e1457815789542– Deze toestellen zijn geïntegreerd binnen een De Nederlanden en het EUropees opleidingscommando. Ze zijn hierbij ook gestationeerd op gemeenschappelijke opleidingsfaciliteiten binnen De Nederlanden, EDU en daarbuiten.


Plus verschillende ondersteunende en logistieke squadrons, directoraten en eenheden.


Terug Index
Flag_of_The_Netherlands
(nieuw logo nog te ontwikkelen)

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE DER NEDERLANDEN (KMARDN)De belangrijkste elementen voor dit operationele commando:

 • De Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden is als operationeel commando binnen de Krijgsmacht Der Nederlanden gehandhaafd en verder versterkt. Het valt direct onder het bevel van de Commandant der Strijdkrachten.
 • De lappendeken van taken binnen de huidige KMar, de Kustwacht, de Koninklijke Marine en de Landelijke Politie Diensten (KLPD) oogde inefficiënt en onduidelijk en is daarom veranderd. De Politie is zich qua politionele taken primair naar binnen/nationaal gaan richten (en secundair of waar nodig naar buiten/internationaal). De KMarDN is zich juist primair naar buiten/internationaal gaan richten (en secundair naar binnen/nationaal). Beiden kregen dus nadrukkelijk een andere oriëntatie. Hoewel zij elkaar (kunnen) aanvullen of versterken waar nodig (zie o.a. rol Koninklijke Marechaussee Nationale Garde Der Nederlanden).

CXkNQ1oWYAEzGw1

 • De Marechaussee is nog meer een paramilitaire organisatie geworden. Dit komt ook tot uiting in de kleding (baret, geen politiepet meer). Alle meer civiel politioneel georiënteerde eenheden en taken zijn onderdeel geworden van de Nationale Politie en overheidsdiensten. Behalve de militaire politie taak voor de Krijgsmacht Der Nederlanden.
 • De missieduur voor (meerjarige expeditionaire) operationele inzet blijft steeds 4 maanden. Teneinde defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzend cyclus 1op/3af.
  Cyclus uren:salaris militairen

Terug IndexHet operationeel commando kent de volgende onderdelen:

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE DER NEDERLANDEN


De Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden bestaat in 2045 uit de volgende eenheden:

 • Staf Commandant der Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden.
 • Landelijk Tactisch Commando
 • Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden
 • Landelijke- en Buitenlandse Eenheden
 • Ondersteunende Eenheden

De marechaussee heeft 3 hoofdtaken:
– Grenstoezicht;
– Bewaken en beveiligen;
– Nationale en internationale militaire politietaken.

EaoFlw0XYAMR1FW

Op- en aanmerkingen:
– Er zijn 16 regio’s, gelijk aan de 16 Provincies, gelijk aan die van de Politie, veiligheids- en justitiële arrondissementen. Met ieder verschillende KMarDN brigades.
– De brigades van de Marechaussee voeren in hun regio beveiligings- en (militaire) politietaken uit. Voor de militaire politietaak is een aantal brigades gevestigd bij kazernes, vliegbases en marinehavens.

D8kJ5caXsAAW-YG

Ook zijn marechaussee-detachementen ingedeeld bij internationale politie-eenheden van de EU, EDU, NAVO en VN.Terug Index

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE DER NEDERLANDEN KUSTWACHT


De Kustwacht Der Nederlanden is onder het operationele commando van de Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden (KMarDN) gaan vallen. De naam kustwacht is gehandhaafd om zo nationaal als internationaal duidelijkheid te verschaffen over de identiteit van dit onderdeel. De Kustwacht is fors uitgebreid gezien de veeleisende taken en de groeiende vraag naar deze diensten. Kustwachtcentrum in Vlissingen. Dat vraagt een 24/7 organisatie-structuur en bijbehorend materiaal (inclusief reserve).

kustwachtcentrum

Op- en aanmerkingen:
– De Kustwacht Der Nederlanden werkt nauw samen met de andere krijgsmachtdelen, Rijkswaterstaat, Douane, De Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de Voedsel en Waren Autoriteit als ook met de Koninklijke Reddingmaatschappij Der Nederlanden.

391-917a0404265a
– Het Nederlandse Kustwacht-centrum uit Den Helder en het Belgische Maritiem Informatiekruispunt (MIK) in Zeebrugge zijn samengevoegd in een nieuw Kustwacht-centrum De Nederlanden in Vlissingen.

D3yt_dLW4AEEnn5

 • De kustwachtvaartuigen zijn standaard van bewapening voorzien om zo ook bewapend op te kunnen treden tegen bijvoorbeeld (drugs)smokkelaars of terroristen.

Terug IndexKONINKLIJKE MARECHAUSSEE DER NEDERLANDEN BRIGADE SPECIALE INTERVENTIES


De Dienst Speciale Interventies (DSI) is van de Nationale Politie overgegaan naar de Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden en Brigade Speciale Interventies (BSI) gaan heten. Dit gezien het meer (para)militaire karakter en de zwaardere bewapening, voertuigen en uitrusting van deze eenheid als ook zwaarder wordende taakstelling door de blijvende terrorisme-dreiging.

300612vdc

De BSI voert (kleinschalige) operaties uit met een hoog risico in De Nederlanden. Het risico is hoog vanwege explosieven of zware vuurwapens. Deze eenheid kan ook uitrukken als er een risico is dat een verdachte zichzelf opoffert. Of bij een dreiging met gevaarlijke stoffen (CBRN). Een onderdeel van de BSI is de Unit Expertise en Operationele Ondersteuning. Hieronder vallen de scherpschutters van de BSI. Zij kunnen op lange afstand tegenstanders uitschakelen.

De eenheden van de BSI treden binnen het Koninkrijk Der Nederlanden. In het buitenland zet Defensie ook speciale eenheden in die zijn ondergebracht bij het Korps Commandotroepen. Waar nodig krijgt de BSI ondersteuning van eenheden van de KMarDN Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten en dus het Korps Commandotroepen.
4dd04701de6538ca6362c2acb5db9cdaTerug Index

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE DER NEDERLANDEN BRIGADE SPECIALE BEVEILIGINGSOPDRACHTEN


De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden beschikt over beveiligings-, observatie- en arrestatieteams. De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten wordt ingezet wanneer snel, specialistisch optreden nodig is. De BSB is opgericht als brug tussen de Brigade Speciale Interventies (BSI) en de arrestatieteams van de Nationale Politie. De brigade opereert zelfstandig. Als het nodig is treedt de BSB ook samen met politie of militaire eenheden op. De brigade is inzetbaar voor verschillende opdrachten.

De taken van de KMarDN Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten zijn:

 • Bijstand aan het bevoegd gezag voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid, zoals leveren van ME-eenheden;
 • bewaking- en beveiligingsopdrachten, zoals het bewaken en beveiligen van personen, vitale locaties zoals (lucht)havens, nucleaire sites, energiecentrales, militaire bases en locaties (ook in het buitenland), overheidsgebouwen, internationale instellingen, ambassades, hoven en rechtbanken;

3_

 • Law enforcement detachments (LEDETs), welke gespecialiseerd zijn in het beveiligen van vaartuigen van de Kustwacht Der Nederlanden en kunnen optreden als boarding teams. Leveren ook detachments/LEDETs voor het beveiligen van de onder de vlag van De Nederlanden varende civiele scheepvaart in risicogebieden. Vervangen de huidige Vessel Protection Detachments (VPDs).
 • Het arrestatieteam (Aanhoudings- en ondersteuningsteam AOT) van de BSB wordt ingezet in levensbedreigende en tactisch moeilijke situaties waarvoor de arrestatieteams van de Nationale Politie niet uitgerust of niet bevoegd zijn.
 • steunverlening bij calamiteiten.

Op- en aanmerkingen:
– De OGRV-pelotons van de Nederlandse en Belgische Luchtmacht zijn onderdeel geworden van de KMarDN BSB. De Nederlandse en Belgische Luchtmacht Beveiliging is onderdeel geworden van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO).
– Voorheen pelotons Hoog Risico Beveiliging zijn onderdeel geworden van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.
– De bestaande Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) binnen de Nationale Politie is naar de Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden overgeplaatst en onderdeel geworden van de KMarDN BSB.

595e0190cd706e263ea5094eTerug Index

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE DER NERDERLANDEN NATIONALE GARDE


De Nationale Garde is een nieuwe eenheid onder het KMarDN operationeel commando.

Op- en aanmerkingen:
– De KMarDN Nationale Garde is grotendeels opgebouwd uit reservisten van voormalige Natres, Belgische reserves en KMar reservisten.
– De 18 brigades KMarDN Nationale Garde zijn net als de reguliere KMarDN brigades verdeeld over een 16-tal regio’s, gelijk aan de provincies. Naast 2 centrale brigades.
Daarnaast nog verschillende ondersteunende eenheden.

D8kJ414XkAEiPdp

De taken van de KMarDN Nationale Garde sluiten aan bij die van de KMarDN Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, maar dan uitgevoerd door reservisten, en zijn:
– Bijstand aan het bevoegd gezag voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid;
– bewaking- en beveiligingsopdrachten, zoals het bewaken en beveiligen van ontruimde gebieden en vitale locaties;

D8kJ557WsAAWVRy

– steunverlening bij calamiteiten;
– steunverlening aan militaire transporten die bij grote oefeningen of inzet door De Nederlanden trekken of in De Nederlanden verblijven. De zogenaamde Host Nation Support;
– steunverlening aan eenheden van de Krijgsmacht Der Nederlanden tijdens vertrek of terugkeer van uitzending en bij oefeningen;
– steunverlening aan burgeroverheden bij grote evenementen;
– ceremoniële activiteiten zoals Prinsjesdag, herdenkingen en dergelijke.

Aanbieden geloofsbrieven

Terug Index Dit levert in 2045 het volgende beeld aan middelen op:
(aantallen schattingen en voorlopig)


Varend materiaal:

eltjsyow0aamemh6 Offshore Patrol Vessels (OPV) [Naam?] klasse
De patrouille-cutters voor de kustwateren van de Kustwacht zijn vervangen door een 6-tal OPVs gebaseerd op de MCM moederschepen klasse van de zeestrijdkrachten.

Op- en aanmerkingen:
– De OPV’s worden ingezet bij taken in het zogenaamde lage geweldsspectrum, zoals kustwacht inzet op de Noordzee en voor missies elders langs de EU grens.
– De nieuwe vaartuigen hebben ruimte voor 2 LCP/USV vaartuigen, die ook als interceptors kunnen worden ingezet (40+ knopen).
– De OPV’s hebben een compact helidek krijgen om zo indien nodig (bijvoorbeeld voor onderhoud/reparatie, 7,5 ton max) personeel met helikopter naar en van het vaartuig te verplaatsen als ook grote OPV VTOL UCAVs (van de Marine) en middelgrote VTOL UCAVs vanaf te laten opereren (en bij te tanken). De OPV’s hebben plaats voor twee middelgrote Skeldar V300 VTOL UCAV’s aan boord en daar is ook een hangaar voor.
– Bewapening bestaan uit 1x RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem) en 3x Sea Protector RWS/APPS met 36mm AGL. Indien nodig zijn er lichte anti-oppervlakte raketten beschikbaar. Ook is er op vitale plaatsen bepantsering aangebracht.
-Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– Werken nauw samen met de OPV’s van het Noorwegen, Engeland, Scotland, Frankrijk en Duitsland. Worden ook ingezet voor speciale operaties van het KCT en BSI.
– Gebaseerd op hetzelfde model als de MCMV, in kustwacht kleuren.


En nog verschillende andere (bemande en onbemande) patrouille- en ondersteunende vaartuigen.
waaronder:
multi_purpose_vessel+/- 3 noodhulpslepers (Emergency Towing Vessels ETV) [Naam?] klasse (versie Damen MPV 8116, met 1x RAPIDFire NG CIWS (AESA radar, 1x CT36 36mm kanon, lichte SAM VLS en laser systeem) en 3x Sea Protector RWS/APPS met 36mm AGL naast 2x LCP/USVs. Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.


Royal-Navy-Workboats-3-1014x487+/- 42 LCP/USVs [Naam?] klasse 6×2 op OPVs, 3×2 op ETV, 18x voor zelfstandig optreden Kustwacht, 6x opleiding/reserve). Gebaseerd op de ARCIMS van Atlas Elektronik. Heeft bepantsering bij kajuit en vitale plaatsen en bepaalde modules. Plaatsbare bewapening Sea Protector RWS/APPS met 40mm AGL. Zowel bemand als onbemand inzetbaar en met of zonder bewapening. Bemenst: 12..crew en bepakte militairen.


Vliegend materiaal:

12697177_530023153838177_6049836175744428486_o+/- 6 A120M MPA/SAR patrouillevliegtuigen
Voor patrouilletaken, SAR en Medevac.

Op- en aanmerkingen:
– Voor kustwacht bij De Nederlanden als ook inzet bij het bewaken van de EU grenzen elders, zoals de zuidgrens van de EU in de Middellandse Zee.
– Naast primair voor MPA/SAR ook inzetbaar voor transporttaken voor bijvoorbeeld BSI.
– De vliegtuigen zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– Zijn ondergebracht bij en worden gevlogen en onderhouden door de luchtstrijdkrachten.


DuovXO4XQAUzkJb+/- 4 Euro MALE RPAS UAVs
Voor inlichtingen en observatietaak.

Op- en aanmerkingen:
– De UAV’s werken veel samen met vliegtuigen en helikopters van de Kustwacht. Zijn dan ook in staat tot het uitvoeren van (gezamenlijke) patrouilles, zowel boven land als boven zee.
– De drones kunnen in de lucht worden bijgetankt door de A400M, L178M en A120M transporttoestellen met tanker-module.
– De drones zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– Naast deze grote UCAVs zijn er ook nog een aantal middelgrote- en kleinere vaste vleugel modellen UAVs beschikbaar.
– De 4 EuroMALE RPAS UAV’s worden door de luchtstrijdkrachten gevlogen en op de thuisbasis Leeuwarden onderhouden.


Airbus ATLANTE NG MALE UCAV+/- 8 ATLANTE NG MALE UAVs
Voor inlichtingen en observatietaak.

Op- en aanmerkingen:
– De UAV’s werken veel samen met vliegtuigen en helikopters van de Kustwacht. Zijn dan ook in staat tot het uitvoeren van (gezamenlijke) patrouilles, zowel boven land als boven zee.
– De drones zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– Naast deze middelgrote UCAVs zijn er ook nog een aantal grote- en kleinere vaste vleugel modellen UAVs beschikbaar.
– De 8 ATLANTE NG MALE UAV’s worden door de UCAV squadrons van de luchtstrijdkrachten op basis Kleine-Brogel gevlogen en onderhouden.


49521_1546813270

+/- 6 helikopters NH90 MTTH/SAR
Voor SAR&Medevac taak over langere afstand.

Op- en aanmerkingen:
– Worden samen met soortgelijke helikopters van de luchtstrijdkrachten gevlogen en onderhouden.
– Naast primair voor SAR ook inzetbaar voor transporttaken. Onder andere door KMarDN BSI.
– De helikopters zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).


D0VavwxWkAAcRoU+/- 12 middelgrote VTOL UCAVs Skeldar V300
Voor inlichtingen en observatietaak als ook grondondersteuning.

Op- en aanmerkingen:
– V300 is de opvolger van V200 (afbeelding). Maximum snelheid 300 km/u.
– In de UCAV rol werken ze veel samen met de A120M’s MPA/SAR als ook de NH90 MTTH/SAR helikopters van de Kustwacht. Zijn dan ook in staat tot het uitvoeren van gezamenlijke SAR, patrouille- als indien nodig ook gevechtstaken. Vitale onderdelen zijn daarom gepantserd.
– De drones zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– Kunnen opereren vanaf de Kustwacht OPV’s.
– Worden gevlogen en onderhouden door de luchtstrijdkrachten.


Pantsermateriaal:

DES-2019-215-226-e1573727558893+/- 96 pantserwielvoertuig Boxers (+/- 64 operationeel en +/- 32 opleiding&reserve)
In Marechaussee donkerblauw (crew 4+8). Veelal uitgerust met een Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL, interne lichte 72mm mortier en externe VLS voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV. Voor de 36mm AGL en 72mm mortier kunnen ook niet-dodelijke munities gebruikt worden. Ook zonder de Land Protector RWS&APPS kunnen de voertuigen uitgerust worden met een passive protection system (PPS).


EAGLE-Airport-Police_2+/- 192 gepantserde voertuig Eagle V AMV LAPVs (+/- 192 operationeel en +/- 64 opleiding&reserve)
In Marechaussee donkerblauw.
(crew max 2+4). Veelal uitgerust met een Land Protector RWS&APPS met 36mm AGL en interne lichte 72mm mortier naast externe VLS voor in/uitklikbare lichte ATGM&SAM en lichte UCAV. Voor de 36mm AGL en 72mm mortier kunnen ook niet-dodelijke munities gebruikt worden. Ook zonder de Land Protector RWS&APPS kunnen de voertuigen uitgerust worden met een active/passive protection system (APPS), maar dan alleen elektronische gedeelte. (Afbeelding Eagle V van Duitse politie)


En verschillende andere voer- en vaartuigen, motoren, drones, bewapening en hulpmiddelen.


Terug Index