Categories
Conflicten Europa Defensievisie Benelux Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie

EUropese relatie met Rusland

Zo lang er geen oplossing is voor het conflict in Oekraïne en de waarschijnlijk Russische MH17 daders niet zijn opgepakt en berecht blijven de EU sancties richting Rusland wat mij betreft hard, veelzijdig en breed. De spanningen en het wantrouwen pas afbouwen na het min of meer oplossen van het conflict in Oekraïne (Vredesplan oorlog Oekraïne) en afronden MH-17 proces. Hierbij wel onderkenning van de Russische veiligheidsbelangen en al wel vooruitzicht bieden op (hervormde) NAVO en EU lidmaatschap na democratische, militaire en economische hervormingen.

640px-OSCE_SMM_monitoring_the_movement_of_heavy_weaponry_in_eastern_Ukraine_16731644405

Maar ook na het vredesplan en proces nog geen compleet herstel van de (economische) relatie gezien de inmiddels niet-democratische politieke structuur en gebrekkige rechtstaat en vrijheden in Rusland zelf. Draait dat bij en zet Rusland daarin positieve en structurele stappen naar het herstel hiervan, dan worden verdere stappen gezet naar het lidmaatschap van de hervormde NAVO en aanzienlijk verbeteren van de relatie met de EU met lidmaatschap als doel. Dat geldt eveneens voor Ukraine en Belarus.

EPopgpHWkAA6phL

De beoogde nieuwe EUropese veiligheidsstructuur wordt defensief ingericht en primair uitgevoerd door de EU zelf binnen de hier bepleitte Europese Defensie Unie (EDU). Het spanningsveld met Rusland wordt ook zo stap voor stap afgebouwd. Oekraïne, Belarus en Rusland kunnen alleen lid worden van de hervormde NAVO als de onderlinge relaties zijn verbeterd. 

eu-vat-action-survey

De huidige militaire krachtsverhouding geeft daarbij geen aanleiding Rusland als een groot gevaar te zien en als dusdanig af te schilderen zoals nu wel gebeurd. Grootschalige NAVO oefeningen in Europa langs de grens met Rusland en Belarus zijn daarom niet helpend bij het verlagen van de spanningen, oplossen van de bestaande conflicten en weer verbeteren van de relaties. De grootschalige Russische oefeningen in reactie daarop dienen dan ook gestaakt te worden.

NATO-vs-Russia-Headline-Top-News-NATO-Russia-battle-for-supremacy