Categories
Conflicten Radicalisering

Oplossing Israelisch-Palestijnse conflict?!

Door de voortdurende wrede bezettingspolitiek en Israëlische geleidelijke annexatie van de Bezette Gebieden, als ook radicale en bloedige verzetsacties vanuit Palestijnse zijde, is het zicht op een oplossing verder weg dan ooit, naast steeds moeilijker te realiseren. Alle serieuze pogingen en kansen in het verleden zijn door met name de huidige premier Netanyahu getorpedeerd. Het Groter-Israël droombeeld als ook wrok- en wraakgevoelens en racisme lijkt leidend voor deze door Netanyahu geleide Israëlische etnisch nationalisten.

Mijn oplossing een 2-staten regeling uitgaande van de grenzen van voor 1967. Met aanpassingen over- en weer gezien de nederzettingen en andere obstakels. Als ook territoriale aanpassingen met Arabische buurlanden. De meeste nederzettingen worden ontruimd en de woningen ter compensatie overgedragen aan de Palestijnen en met name de (deels) terugkerende Palestijnse vluchtelingen in de vluchtelingenkampen in het buitenland. De internationale gemeenschap, en met name Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gezien hun historische invloed op dit conflict, dragen bij om elders in officieel erkend Israël woningen te bouwen voor deze vertrekkende kolonisten.  Jeruzalem wordt de gedeelde hoofdstad van zowel Israël als Palestina. De Tempelberg en religieuze locaties worden een gedemilitariseerde zone en komt onder VN toezicht.

20170520_srm950

Een andere oplossing is een eenheidsstaat. Waarin alle Bezette Gebieden volledig worden geannexeerd en de Palestijnen volwaardige staatsburgers worden van de staat Israël (of een nieuwe naam). Een deel van de Palestijnse vluchtelingen kan terugkeren. Bekend is dat een opvallend groot deel van de Palestijnen daar wel akkoord mee zouden gaan als dit vrede en voorspoed betekent en een beter en veiliger leven voor hun kinderen. Bekend is ook dat deze oplossing voor de racistische Israëlische etnisch nationalisten als Netanyahu een gruwel is, ondenkbaar, en het door hen zo gewenste zo puur mogelijke Joodse karakter van de staat (groot)Israël zou aantasten en bedreigen. Deze nationalisten, als ook hun buitenlandse supporters, zoals Geert Wilders, willen de Palestijnen liever verdrijven naar de in hun ogen al bestaande “Palestijnse” staat, Jordanië. Door een al decennialang uitgevoerde mix van “voluntary transfer” (de Palestijnse leefomstandigheden zo beroerd maken en houden dat zij zelf zullen vertrekken). Als ook door directe verdrijving, stapje voor stapje, en daarop directe annexatie van vrijgekomen grond en woningen. Of door snelle verdrijving tijdens een groot conflict cq oorlog in de regio, zoals men dat in de bewust uitgelokte oorlogen van 1948 en 1967 ook met succes deed en daarbij grote gebieden van het gedroomde Israël kon veroveren. Slechts onder zware Amerikaanse druk en met Egyptische erkenning wat de staat Israël wilde men de op Egypte veroverde Sinai terug geven.

Een stap verder in deze eenheidsstaat is het herstel van het oorspronkelijk Palestina, dus inclusief Jordanië. Met dan een andere nieuwe naam. Dit zou meer omvang en diepte creëren en ook meer ruimte om de Palestijnse vluchtelingen terug te laten keren. Het zou een sterk en ontwikkelt land kunnen worden in de regio. Een voorbeeld kunnen worden voor de omliggende landen en ook de Iraanse bevolking. Voor het Iraanse regime en andere dictaturen in de regio een nachtmerrie en wegvallen van een goed bruikbaar vijandsbeeld. Dit zou mijn voorkeur zijn. Voor racistische Israëlische etnisch nationalisten als Netanyahu zal dit voorstel een nog groter gruwel zijn waarschijnlijk.

1

De tijd zal het leren voor dit conflict. Ondertussen blijft deze wrede Israëlische bezettingspolitiek een zeer belangrijke voedingsbodem voor islamitisch radicalisme en de terreur die daar uit voortkomt. Welke zich daardoor ook tegen de Europese bondgenoten van Israël keert. En kan deze bezetting en verdere annexatie op termijn helaas nog wel eens een grote joodse tragedie veroorzaken. Want de militaire superioriteit van Israël in de afgelopen decennia zal niet eeuwigdurend zijn en de moslimlanden in de regio zullen zich niet blijvend tegen elkaar laten uitspelen zoals tot nu toe gebeurt vrees ik. Ook daarom is een oplossing denk ik zo belangrijk.Comments&remarks very welcome!! Op-en aanmerkingen zeer welkom!! (moderator checked)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.