Categories
Conflicten Europa Defensievisie Benelux Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid

Groeiende dreiging vanuit China


China zie ik niet als een bondgenoot en handelspartner maar een groeiende bedreiging voor de strategische belangen van de EU, Benelux en Nederland. Dit met name door het nog steeds dictatoriale karakter van het regime in de vorm van een communistische 1-partij-dictatuur. Ook de regelmatig door het regime opgeklopte nationalistische Chinese sentimenten baren mij toenemende zorgen. Voor EUropa strategische scheepvaart-en handelsroutes in Azië en daarbuiten komen steeds meer onder druk te staan. Zie de spanningen in de Zuid- en Oost-Chinese Zee. Als ook de posities en belangen van voor ons belangrijke en wel democratische bondgenoten in de regio daar, zoals Taiwan, Japan en Zuid-Korea.

dpyjk2txuaazth6

De grote en snelle uitbreiding van de Chinese strijdkrachten vind ik ook zorgelijk gezien de groeiende ambities van het regime, welke inmiddels niet meer alleen regionaal maar wereldwijd reiken en worden uitgerold. Waar de dreiging van Rusland mijns inziens vanuit een Koude-Oorlog-reflex sterk wordt overdreven en op termijn weer zal afnemen, wordt die van China juist nog sterk onderschat. Met alle schadelijke gevolgen voor ons als EUropa. Dit zal waarschijnlijk uitgroeien tot een nieuwe grote koude oorlog tussen China (en bondgenoten) enerzijds en Amerika (en bondgenoten) en EUropa (en bondgenoten) anderzijds. Ook omdat het tevreden houden van de eigen bevolking voor het Chinese regime een primaire voorwaarde is voor haar voortbestaan. Zij zal dus zeer ver gaan om aan de behoeften van de eigen bevolking te voldoen. Waarvoor zij ook steeds verder buiten China zal moeten opereren voor de benodigde grondstoffen, afzetmarkten voor Chinese producten en werkgelegenheid.

Density_mapIk vind het ronduit bizar. Waar we 46 jaar een felle en kostbare (in geld en mensenlevens) Koude Oorlog hebben gevoerd tegen die andere communistische grootmacht van eertijds .. een koude oorlog die nu wordt herstart tegen een zwak niet-communistisch Rusland .. loopt men hier met communistische grootmacht en totalitaire staat en dictatuur China weg als grote vriend en handelspartner!?! Was de Koude Oorlog dan een krankzinnige vergissing?! of is men nu totaal de weg kwijt?!

D6memZUWsAEpdRn

Wanneer gaat men inzien dat het grote economische “democratiserings”-experiment in China faliekant is mislukt? Of waren en zijn onze leiders werkelijk zo opportunistisch en zijn we moreel dan toch echt failliet?!

D6memphWsAAO0zfComments&remarks very welcome!! Op-en aanmerkingen zeer welkom!! (moderator checked)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.