Categories
Conflicten Conflicten Europa Defensiebeleid Nederland Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Oorlog Uncategorized

Het MH-17 drama

Ik heb dit afschuwelijke drama indertijd bijna “live” gevolgd via de sociale media (met name Twitter). Afschuw, onmacht en woede waren ook mijn deel.

Eerst veel verwarring over het mogelijk scenario en de daders. Er gingen die dag berichten rond, dat Russische gevechtsvliegtuigen ingezet waren boven Oost-Oekraïne en Oekraïense grondeenheden zwaar hadden gebombardeerd (dat bleek later een mix van inzet van drones en Russische MRL-raketten te zijn geweest). Dus kwamen er meer Oekraïense BUK-raketten naar de regio. Waarvan een aantal, opgesteld in het gebied, in die dagen door “rebellen” werden veroverd en zichtbaar afgevoerd. Waren volgens Oekraïne wel vlak daarvoor onklaar gemaakt. Er gingen ook berichten rond, dat de Oekraïense luchtmacht de “rebellen” fors bombardeerde en daarbij zware verliezen toebracht. Daarom Rusland luchtdoelgeschut stuurde tegen deze dreiging waar “de rebellen” zelf geen wapens tegen hadden. Dat misschien ook de reden van hun eerdere poging Oekraïense BUK-lanceerinrichtingen te veroveren?!

Inmiddels ben ik er van overtuigd dat de daders inderdaad Russische militairen waren, vermomd als “rebellen”. En een door hen afgevuurde BUK-raket, vanaf een waarschijnlijk uit Rusland aangevoerde lanceerinrichting, het middel was waarmee het passagierstoestel MH17 is neergehaald. Dat laatste buiten twijfel aangetoond denk ik.

bukpicsvids

Maar..maar. Ik heb nog steeds een heel sterk gevoel en indruk, dat er een medeplichtige was in dit drama. Oekraïense autoriteiten wisten en weten volgens mij duidelijk meer. Hun bondgenoten Amerika.. en ook het partij hebben gekozen Nederland.. ook. Oekraïense autoriteiten wisten van de komst van de Russische BUK-lanceerinrichting uit Rusland. Alleen de omvang al van het vele foto/bewijs-materiaal dat is prijsgegeven van deze bewuste uit Rusland afkomstige BUK-lanceerinrichting. Teveel om toeval te zijn?! En nam men vervolgens bewust het risico, dat civiele passagierstoestellen de nu zeer gevaarlijke regio mochten blijven overvliegen?! De zogenaamde “rebellen” vervolgens een blunder begingen en daarmee drama MH17 was ontstaan. Betere anti-Russische propaganda niet mogelijk.

Maar er zijn ook aanwijzingen, dat er wel degelijk een Oekraïens gevechtsvliegtuig aanwezig was op het moment dat de MH17 overvloog en werd neergeschoten door de BUK. Ondanks de valse Russische bewijzen in het begin dat deze MH17 had neergeschoten. Ik vind het onvoldoende bewezen, dat er geen gevechtsvliegtuig aanwezig was of vooral op basis van nog steeds geheime ingeziene informatie. De terughoudendheid, het schrikken en de mijns inziens zichtbare krampachtigheid waarmee de westerse bondgenoten van Oekraïne, waaronder dus ook Nederland, indertijd en ook later met Oekraïne en de bewijslast omgingen en gaan vielen mij daarbij steeds weer op. De Oekraïense excuses voor haar falende radarsystemen e.d. zint me niet in deze (soort fotorolletje Srebrenica gevoel). Ook niet dat Amerika, die het gebied nauwkeurig in de gaten hield met meerdere van haar zeer geavanceerde sensoren en observatiesystemen niet bereid is alle radarbeelden en data vrij te geven en deze direct als staatsgeheim heeft bestempeld. Ook de waarnemingen van aanwezigheid en geluiden van gevechtsvliegtuig(en) door burgers ter plekke als ook de door het OM bij de MH17 rechtszaak voorgelegde geluidsopname van de aangeklaagde verdachte Russen..die daarin spreken over het neerhalen van een Oekraïens gevechtsvliegtuig..blijven deze optie mijns inziens hardnekkig in beeld houden.

Ukrainian_Air_Force_Su-25UB_with_two_MiG-29s_9-13_in_background

Was er dus wel degelijk een Oekraïne gevechtsvliegtuig(en) aanwezig die tijdens een aanvalsmissie op de “rebellen” beschoten werd door deze door Russische militairen bemande BUK-lanceerinrichting?! Daarbij in de buurt van de MH17 vloog of zelfs ging vliegen welke de afgevuurde BUK-raket, gezien de veel grotere radarreflectie van de MH17, vervolgens als doelwit koos en neerhaalde?! Het heeft er alle schijn van en is voor mij nu het meest aannemelijke scenario. Al kan ook dat niet zo blijken. De “rebellen” dachten eerst ook een Oekraïens vrachtvliegtuig te hebben neergeschoten. Dat hun doelwit?! Maar dat was geen bedreiging, gevechtsvliegtuigen wel.

Nee een Oekraïense gevechtsvliegtuig haalde de MH17 zeker niet zelf neer!! Zoals zelfs nu de geluidsopname van verdachten suggereert. Dat was ook volgens mij een duidelijk gefabriceerd vals scenario met aanverwante “bewijslast” van de Russen om het neerhalen van de MH17 geheel in de schoenen van Oekraïne te schuiven. Daarbij is dit scenario ook met de vele bewijzen door het MH17-onderzoeksteam en OM meer dan overtuigend weerlegd. Maar dat zegt niet dat er geen Oekraïens gevechtsvliegtuig bij betrokken was. Het beoogde doelwit van de afgevuurde BUK-raket.

Wat mij betreft moeten de Russische daders na een naar onze normen eerlijk proces worden berecht en indien schuldig bevonden gestraft. Compensatie moet door Rusland worden betaald aan de nabestaanden. Kan men al reeds zo bewijzen, dat er wel degelijk Oekraïense medeplichtigheid was dan zijn die ook niet vrij van een procesgang, berechting en straf en compensatie aan de nabestaanden. Maar zullen de Amerikanen de benodigde informatie vrijgeven?! Ik vrees van niet. En zo ja, is dit dan niet ook gemanipuleerd?! Ik vrees van wel. Want zij hebben volgens mij geen enkel belang bij een eerlijk proces met meerdere daders en medeplichtigen. Hebben juist belang bij het voortduren van het proces en een frustrerende nasleep met primair de vinger van schuld steeds wijzend richting Rusland.

Want dit tragische incident is een belangrijk propaganda middel geworden om de hernieuwde koude oorlog tegen Rusland te doen voortduren. Welke Amerikaanse nationalisten binnen en rond de regering president Bush jr. en hun pro-Atlantische Europese bondgenoten volgens mij sinds 2001 bewust hebben opgestart. Om zo de NATO in haar huidige vorm te doen voortbestaan en daarmee de Amerikaanse dominante rol in het Europese veiligheids- en defensiebeleid te handhaven. Iets wat een deel van het Europese politieke en militaire establishment ook graag zo zien en actief steunen en helpen handhaven.

Door de voor de EU..waar veel van deze Amerikanen en ook deze EUropeanen niet echt een fan van zijn..belangrijke strategische relatie met het eveneens Europese Rusland, welke zich na 1993 zeer positief begon op te bouwen, bewust te torpederen en blijvend langer te verzieken. Zo de oude Koude Oorlog in een nieuw jasje te herstarten en nieuwe hoofdrol voor huidige NATO te claimen. Een duidelijk en vind ik zelfs ergens begrijpelijk strategisch belang van Amerika. Want de EU en haar lidstaten zijn naast hun bondgenoot ook een belangrijke machts- en economische concurrent van de VS. Liet ook president Trump recent nog eens duidelijk weten en blijken. En dan is deze nationalist Trump nog een stuk milder over Rusland en Poetin dan indertijd president Bush jr en zijn team neocons en daarna ook America First president Obama en zijn nog fellere vice-president Biden, de dossier-houder van alles in en rond Europa.

Deze zo ontstane situatie en nieuwe koude Oorlog vind ik echter absoluut onacceptabel!! Slecht voor ons als Europa naast een schaamteloze aanranding van de pijnlijke lessen die wij op ons continent hebben moeten leren na twee afschuwelijke Wereldoorlogen en een eveneens pijnlijke en Europeanen verdelende Koude Oorlog van 46 jaar.

Zonder een op de geopolitieke realiteiten van na het einde van de Koude Oorlog vernieuwde Europese veiligheidsstructuur zal vrees ik de waarheid over het MH17 drama nooit bekend gaan worden. Als ook de berechting van de daders en medeplichtigen. Als ook de zo gewenste schuldbekentenis, excuses en genoegdoening. Zal Rusland immers stug schuld blijven ontkennen, diep gekrenkt als zij is door deze Amerikaans-Europese torpedering van haar en Poetins Europese continentale visie van groeiende samenwerking. Door de met name Amerikaanse anti-Russische containment-policy rond Rusland en op andere plaatsen in de wereld. En het door Amerika overschrijden van de voor Rusland primaire rode lijn in Oekraïne waardoor een Russische reactie niet kon uitblijven, hoe “fluweel” in eerste instantie ook op de Krim en mislukt in Oost-Oekraine. Verlies-verlies situatie voor Rusland opleverend. Mogelijk duidelijkheid pas als de archieven ooit open gaan, als delen al niet staatsgeheim blijven.

640px-OSCE_SMM_monitoring_the_movement_of_heavy_weaponry_in_eastern_Ukraine_16731644405

Of misschien toch wel eerder als meer EUropeanen wakker worden en de bewust herstartte nieuwe koude oorlog stevig gaan afwijzen en juist die gaan torpederen!! Als alternatief gaan streven naar een nieuwe Europese vrede zoals we die na 1993 in gang zette met een nieuwe eigen Europese veiligheidsstructuur die de Europese landen verbind en niet opnieuw scheidt. Zoals het alternatie dat ik in dit blog ook voorstel. Want dat nooit weer!! Niet weer terug naar de Koude Oorlog en scheiding en muren. As we are Europe!! An Undivided Europe!!

De tijd zal het leren…de slachtoffers krijgen we er helaas niet meer mee terug…R.I.P.

Nationaal_Monument_MH17Comments&remarks very welcome!! Op-en aanmerkingen zeer welkom!! (moderator checked)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.