Verband onevenwichtig buitenlands (economisch) beleid en radicalisering

(In English) Het maakt je als openlijk voorvechter van de democratische rechtstaat..met zijn typerende kernwaarden…volgens mij volstrekt ongeloofwaardig als je vervolgens wel vrienden bent en handelt met dictaturen, met staten en regimes die de kernwaarden van je eigen systeem nog niet eens basaal onderschrijven. Die niets moeten hebben van de vrijheden en mensenrechten, democratie en … Continue reading Verband onevenwichtig buitenlands (economisch) beleid en radicalisering