Categories
Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie

Strategische Visie EUropese Defensie Unie – EDU


Update 21-05-2022
– In 2045 zal de NAVO niet meer bestaan. Ook al denkt het nu weer springlevend te zijn door het conflict in Oekraine nadat de Franse president Macron de NAVO kort geleden nog brain death noemde…nu eerder de EU brain death lijkt te worden na nemen verkeerde afslag. Maar dit is een schijn fase…net als de eerder geclaimde NAVO successen van haar missies in Kosovo en Afghanistan en Irak en Libië en Syrie..en dus nu Oekraine. De organisatie nam de verkeerde afslag door collaboratie met VS en VK en hun sympathisanten in hun egocentrische nationalistische project tegen Rusland…en de EU(!!). En zal, in tegenstelling tot de EU, daar niet meer op terug kunnen komen en van kunnen herstellen.

(In English > Strategic Vision EUropean Defence Union – EDU)De toekomst van de EU op veiligheids- en defensiegebied ligt volgens mij bij een nieuw op te zetten Europese Defensie Unie (EDU) als onderdeel van de EU. Welke gemodelleerd wordt naar de (klassieke) NAVO opzet en zich primair focust op de collectieve bescherming /defensie van het EU-verdragsgebied. Binnen een non-provocatieve en defensieve structuur en doctrine.

Onderdeel daarvan is ook het stationeren van multinationale militaire eenheden langs de buitengrens van de EU (zoals dat nu gebeurt door de NAVO..wordt dan EDU). Eenheden die daar permanent gelegerd zijn of rouleren en in de regio met regelmaat trainen en oefeningen houden met de gastlanden. De zeegrenzen aan de zuidzijde en westzijde kunnen ook door multinationale EDU vlootverbanden worden bewaakt.

20131217_131217a-eu-nato

Dit lijkt mij de beste weg vooruit gezien de groeiende verschillen in de strategische belangen van de EU enerzijds en NAVO-leider de VS anderzijds. Welke mijns inziens binnen de bestaande NAVO structuur steeds meer wrijving oproept welke in de tijd verder zal toenemen. De EU en VS zijn immers economisch gezien concurrente machtsblokken met hun eigen veiligheidsbelangen. Samsung bewaakt in deze ook niet de gebouwen van Apple, toch?!.

Dat neemt niet weg dat de trans-Atlantische relatie met de VS en Canada erg belangrijk is en blijft. Deze relaties blijven in dit toekomstperspectief daarom bestaan binnen een hervormde NAVO-structuur (NAVO-raad?!). Al dan niet met art.5 constructie.2013-10-24-natoeucombinedpic

Een NAVO constructie waarin de EU enerzijds en de VS en Canada en mogelijk andere landen zoals Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland (Taiwan?!), anderzijds overleg kunnen voeren over bestaande ontwikkelingen en veiligheidszaken. Als ook kunnen samenwerken bij veiligheids- en militaire operaties. Collectief of in “Coalitions of the Willing”. Onder NAVO-vlag of binnen een VN mandaat en operatie.

NATO_2045

De EDU zal als het aan mij ligt daarom niet focussen op de out-of-area taak. EDU-lidstaten kunnen daarvoor bestaande VN en nieuwe NAVO structuren gebruiken of over gaan tot een Coalition of the Willing binnen bijvoorbeeld de European Intervention Initiative (EI2). Over de primaire verdedigingstaak binnen het EU verdragsgebied zal wel eenduidigheid mogelijk zijn. Dit geeft denk ik zo voldoende ruimte aan onderlinge verschillen in veiligheidsbelangen, -denken en beleid van de EDU lidstaten. Het beveiligen en bewaken van strategische locaties en belangen van de EU in de wereld kan wel weer een EDU taak zijn.

rus-eu

Na een vredesakkoord in de oorlog in Oekraïne en de doorvoering van democratische, economische en militaire hervormingen zal het lidmaatschap van de EU/EDU van Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland een belangrijk doel worden richting 2045, 100 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland zullen voor die tijd ook lid worden van een hervormde NAVO.

flzvj01xoaalq9j

Ik denk en ben er van overtuigd dat deze nieuwe EDU en hervormde NAVO visie en structuur beter kan omgaan met de genoemde spanningsvelden dan de bestaande structuren vandaag de dag in Europa. Met daarbij allereerst de focus op de eigen strategische belangen van de EU. In Europa en elders in de wereld.


EDU onderdeel van EU-visie voor 2045 >> Vision European Union 2045Comments&remarks very welcome!! Op-en aanmerkingen zeer welkom!! (moderator checked)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.